2021

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket - juni 2021

Porträtt Katarina Olofsson.

LEDARE - Samarbete är nyckeln till en gemensam marknad

Den 20 maj hölls det senaste mötet mellan de marknadskontrollerande myndigheterna för Lågspänningsdirektivet inom Europa. Det var då även dags att välja ny ordförande och undertecknad fick då förtroendet att leda...

En kartong med olika elprodukter i  som står på ett tangentbord.

Kryphål i regelverket för e-handel

Problematiken gäller marknadsplatser på nätet som förmedlar säljare från länder utanför EU. Som konsument tror du att du handlar med samma rättigheter som om företaget befunnit sig inom EU:s gränser. Marknadsplatser...

Porträttbild på Catja Clark och Kicki Lilliedrake.

”Hur vill du att din dotter ska tas emot om hon väljer elektrikeryrket?”

Kicki Lilliedrake startade elföretaget som hon själv skulle vilja anlita. Med inkludering och mångfald som ledord skapar Pappas El en kreativ och stöttande arbetsmiljö för sina anställda och en positiv...

Elektriker på en arbetsplats.

Få stöd i att skapa en elsäker arbetsmiljö

Nu finns Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets gemensamma handbok ”Arbete vid risk för elektrisk fara” att ladda ned. Den innehåller checklistor, tips och annan matnyttig information till dig som är arbetsgivare...

Fler vill bli auktoriserad elinstallatör

Intresset för att få en auktorisation som elinstallatör växer. På Elsäkerhetsverkets avdelning som hanterar ansökningar är det full fart med handläggning och bedömningar. Linn Åberg och Ulrica Nordin ser till att...

EU-flaggor hissade på rad.

Katarina - ny ordförande i LVD-ADCO

LVD-ADCO är en arbetsgrupp bestående av andra myndigheter inom EU vilka arbetar under Lågspänningsdirektivet. "Det inflytande som positionen ger är till exempel vid framtagandet av projekt som ska göras och hur...

Porträtt Lars Jansson.

Med elolyckor som vardag

Sedan 2013 har Lars Jansson varit Elsäkerhetsverkets ryggrad i arbetet med statistiken kring elolyckor. Antalet dödsolyckor har gått ner men det finns mycket säkerhetsarbete kvar att göra för att människor ska...

Solceller på tak.

Följ med på ett ärende – radiostörningar från en solcellsanläggning

Du som läser det här kanske lyssnar en del på radio. Snart blir det säsong för dagens sommarpratare, kanske sjörapporten eller bara lite enkelt musikskval på hemmakontoret. När vi talar om radio är det kanske det ...

Dator med en domarklubba och kundvagn framför.

Ny förordning för marknadskontroll

Den 16 juli börjar EU:s nya marknadskontrollförordning gälla för Elsäkerhetsverkets marknadskontroll. De nya reglerna gäller oavsett om produkterna finns att köpa i fysisk butik eller näthandel samt oberoende om de...

Senast granskad: 2021-06-17