Illustration av batteri gjort av solceller

Installation av batterilager

En kombination av solceller och batterier gör det möjligt för hushåll att vara självförsörjande på elenergi en stor del av året. Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på vid planering, installation och underhåll av batterilager.

Med hjälp av ett batterilager kan en solcellsanläggning lagra överflödet av energi från dagen för att sedan tillhandahålla det under natten. Energilagret kan också användas för att kapa effekttoppar i exempelvis ett flerbostadshus där toppeffekterna kan påverka elkostnaden för fastigheten kraftigt.

Den senaste generationen batterilager som säljs till konsumenter är i huvudsak av typen litiumjon, där en del består av återanvända second life-batterier från fordonsindustrin. Denna batterityp är temperaturkänslig och kräver mycket noggrann övervakning av den inbyggda elektroniken för att hållas säkra. Energiinnehållet kan vara högt, liksom spänningen från batteriet, vilket också ställer höga krav på installationen och det utrymme där anläggningen ska installeras. 

På följande sidor kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du planerar, installerar och underhåller ditt batterilager.

Förberedelser

Det finns en hel del att förbereda och planera inför installationen av ett batterilager. Var ska det placeras? Hur ska anläggningen användas? Vilka batterier ska jag välja och vem ska installera det?

Planera ditt batterilager

Installation

Installation av batterilager är ett elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. För att ett batterilager ska vara säkert finns krav på vem som får installera det och hur arbetet ska utföras. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen har rätt kompetens och att de är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i anläggningen.

Drift och underhåll

Litiumjonbatterier kräver noggrann övervakning för att hållas säkra. Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din anläggning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Kontrollera och underhåll ditt batterilager

Säkerhetsrisker

Batterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder och som installeras och underhålls på rätt sätt anses som säkra. Det kan ändå vara bra att känna till de risker som finns. Vissa batterier kan i värsta fall leda till bränder som är närmast omöjliga att släcka.

Säkerhetsrisker med batterilager

Senast granskad: 2022-11-18