Elkontakter i ett regn av gnistor.

När en produkt har brister

Som säljare ansvarar du enligt lag för brister i själva produkten. Framför allt ansvarar du för att se till så att dessa inte orsakar skador.

Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig. När du får reda på att en elektrisk produkt som du säljer eller har sålt är farlig, är du skyldig att ta bort den från marknaden, oavsett vem som har orsakat felet. Vid behov gör du en återkallelse för att förhindra skador.

Förutom att göra nödvändiga åtgärder ska du också informera marknadskontrollmyndigheterna i de länder du sålt produkten.

Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav. Om produkten har andra brister men inte är farlig ska du vidta åtgärder så att produkten uppfyller alla krav. Vilka åtgärder som krävs beror på vilken brist det rör sig om. Det kan innebära att du måste sluta sälja produkten, eller ta tillbaka den från slutanvändare, konsument eller andra säljare som du har sålt produkten till. Denna skyldighet beskrivs i de särskilda produktbestämmelser som finns och gäller både för återförsäljare, importörer och tillverkare.

Så länge produkten inte är farlig eller utgör en risk behöver du inte informera marknadskontrollmyndigheterna, som till exempel Elsäkerhetsverket, Konsumentverket eller Arbetsmiljöverket.

Din anmälningsskyldighet

Senast granskad: 2024-02-05