Små skolbänkar och en projektorskärm placerade på ett tangentbord.

Presentationer från våra seminarier

Under oktober 2022 genomför Elsäkerhetsverket en rad digitala seminarier om de nya starkströmsföreskrifterna. Här kan du ladda ner det presentationsmaterial som använts hittills.

Senast granskad: 2022-10-14