Små skolbänkar och en projektorskärm placerade på ett tangentbord.

Presentationer från våra utbildningar

Från oktober och fram till och med januari genomför Elsäkerhetsverket en rad digitala utbildningar och seminarier om de nya starkströmsföreskrifterna. Här kan du ladda ner det presentationsmaterial som använts hittills.

Presentationer från de olika seminarietillfällena

Tecknad symbol på vägskyltar som pekar åt varsitt håll.

Vägledning för fortlöpande kontroll

För att skapa ökad förståelse kring hur man tar fram och utformar rutiner för fortlöpande kontroll har Elsäkerhetsverket tagit fram en vägledning som ett stöd i arbetet. Vägledningen riktar sig till dig som är innehavare av en elanläggning.

Vägledning för fortlöpande kontroll

Senast granskad: 2022-12-07