Dina rättigheter

Här beskrivs de rättigheter du har när Elsäkerhetsverket behandlar personuppgifter om dig. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att begära information

Du har rätt att begära information och kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Elsäkerhetsverket behandlar om dig. En sådan förfrågan kan skickas till oss via ett formulär här på vår webbplats.

Läs mer om hur du begär ett registerutdrag

Du har rätt att få uppgifter rättade eller raderade

Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Elsäkerhetsverkets behandling av personuppgifter. Om du har sådana önskemål kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Elsäkerhetsverkets behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.
Klagomål och tips på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Du kan dra tillbaka ditt samtycke

Den är enbart när du beställer en prenumeration från oss som vi behöver ett samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke genom att avsluta din prenumeration.

Vill du läsa mer om dina rättigheter?

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28