Ung glad man sitter vid sin dator hemma med papper i handen.

Håll dig uppdaterad om de nya starkströmsföreskrifterna

Anmäl din e-postadress till oss, så håller vi dig uppdaterad om våra informationsinsatser som rör starkströmsföreskrifterna.

Anmäl din e-postadress

Så behandlar vi dina personuppgifter
I anmälan ber vi dig fylla i din e-postadress. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna skicka ut aktuell information om våra nya starkströmsföreskrifter. Den lagliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut informationen om någon begär att få ta del av den.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har

Senast granskad: 2022-09-07