Elinstallatör monterar solcellspaneler på tak

Vem får installera solceller?

Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning.

Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". I vår e-tjänst Kolla elföretaget kan du enkelt kolla upp om företaget du tänkt anlita finns registrerat för rätt verksamhetstyp.
Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Om företaget endast utför elinstallationsarbete på egen anläggning behöver de inte vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Däremot ska de ha ett egenkontrollprogram, en elinstallatör för regelefterlevnad och rätt kompetens för arbetet.

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering av installatörer av förnybar energi. En certifierad solcellsinstallatör får dock bara utföra elinstallationsarbete om han eller hon ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Det finns inget krav på att en elinstallatör måste ha ett sådant certifikat för att få installera en solcellsanläggning. 

När huvudentreprenör eller underkonsulter anlitas

Om en huvudentreprenör anlitas för att installera en solcellsanläggning får de endast utföra elinstallationsarbete om de själva är ett elinstallationsföretag. I annat fall måste de anlita en underleverantör för jobbet. Huvudentreprenören ska då kontrollera att det inhyrda elinstallatörsföretaget har ett egenkontrollprogram som omfattar de arbeten som ska utföras och som säkerställer kompetensen hos de personer som ska utföra arbetet. Elinstallationsföretaget i sin tur är sedan ansvarig för det elinstallationsarbete som de utför.

Ett elinstallationsföretag kan låna eller hyra in personal från andra företag, exempelvis snickare eller takläggare, för vissa elarbeten. Det kan till exempel handla om ihopkoppling av solpaneler. Om detta sker ska även den personalen ingå i företagets egenkontrollprogram, annars räknas arbetet som olagligt elinstallationsarbete. Elinstallationsföretaget måste också säkerställa att alla som utför elinstallationsarbete har rätt kompetens för uppgiften. Även detta ska finnas dokumenterat i egenkontrollprogrammet.

När flera elinstallationsföretag anlitas

Om flera elinstallationsföretag är involverade i elinstallationsarbetet ansvarar varje företag för sina respektive arbeten och att dessa uppfyller gällande krav enligt ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 2 §). När elinstallationsarbetet är klart behöver de involverade företagen kommunicera med varandra om att kontroll av de olika delarna är gjorda och att starkströmsanläggningen är redo för en slutlig kontroll innan den tas i bruk. Elinstallationsföretagen ska även se till att dokumentation, märkning och varselmärkning uppfyller ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §) för sina respektive elarbeten.

Senast granskad: 2022-11-23