Kök och vardagsrum i ett hem med varierad belysning.

Säker el inomhus

Det finns en hel del saker du kan göra för att ditt hem ska bli en trygg och elsäker plats för såväl stora som små. Vi har samlat en lista med enkla tips och råd om vad du bör tänka på.

Kontrollera din elanläggning och dina produkter

Se till att kontrollera din elanläggning och dina elprodukter regelbundet. Om du hittar fel och brister ska du genast se till att de blir åtgärdade. Det kan till exempel handla om missfärgningar eller sprickor på kablar och ledningar, trasiga stickkontakter eller löst sittande vägguttag och strömbrytare. Vid byte av en detalj måste den gamla ersättas med en ny av samma sort. Arbetet ska i de flesta fall utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.

Ojordade stickkontakter

Gamla, runda, ojordade stickproppar får bara användas i ojordade uttag inomhus. De passar helt enkelt inte i jordade uttag och ska heller inte göra det. Att byta ut dessa mot en jordad stickpropp eller att fila ner kanterna på dem för att få dem att passa är livsfarligt.

Om du flyttar in i en modernare bostad, med enbart jordade uttag, kan du inte ansluta gamla elprodukter med runda ojordade stickproppar. Det är heller inte tillåtet att lösa problemet genom att göra en adapter med jordad stickpropp och ojordad uttag. Om du vill behålla dina gamla elprodukter rekommenderar vi att du lämnar in dem till en fackman för ombyggnad.

Installera jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en produkts hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. Kontrollera därför att du har en jordfelsbrytare hemma. Om inte, kontakta ett registrerat elinstallationsföretag så hjälper de dig att installera en. Det finns även portabla jordfelsbrytare att köpa. Kontrollera regelbundet att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag direkt.

Anlita ett elinstallationsföretag

Elinstallationsarbete måste med vissa undantag utföras av ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete i din bostad. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Via vår e-tjänst "Kolla elföretaget" kan du enkelt kolla upp om det företag som du har tänkt anlita finns i vårt register.

Andra tips och råd

 • Ta för vana att vara hemma när till exempel tvätt- eller diskmaskinen är igång, så ökar chansen för att upptäcka bränder eller läckage i tid.
 • Rengör torktumlarens filter regelbundet.
 • Köp enbart produkter som är CE-märkta.
 • Köper du en begagnad elektrisk produkt på auktion eller loppis bör de granskas av en fackman innan du använder dem.
 • Dra ur laddare och adaptrar när de inte används. Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när du tar den ur ett vägguttag.
 • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste. Härvor av sladdar kan skapa livsfarliga situationer om de kommer i kläm och skadas under möbler. 
 • Undvik att använda många grenkontakter i en följd då det kan ge överbelastning.
 • Kontrollera att alla uttag i kök, dusch- och badrum samt källare är jordade. Det gäller även uttag utomhus.
 • Kontrollera dina proppar eller automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet produkter som är kopplade till proppen eller säkringen. Anlita ett registrerat elinstallationsföretag för kontroll.
 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd, undvik lösa sladdar och håll dem utom lekräckhåll.
 • Använd rätt sorts lampa i armaturer. Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.
 • Skaffa brandvarnare.
Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-02-07