Byta ett jordat vägguttag

En del enklare arbeten, som att byta ett jordat vägguttag för högst 16 A, kan du få göra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

Om det inte tydligt framgår vart respektive ledare ska anslutas på det nya uttaget eller om du känner dig osäker, bör du genast avbryta arbetet och istället kontakta ett elinstallationsföretag som kan hjälpa dig. Tänk på att felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Bryt strömmen

Det är tillåtet att byta vägguttag själv, men bara sådana som är avsedda för högst 16A och som är placerade i en egen kapsling eller dosa. Observera att du inte från byta ojordade uttag till jordade. Det arbetet får endast utföras av ett elinstallationsföretag.

Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten en extra gång. Exempelvis med en bordslampa eller hårfön som du vet fungerar.

Så här gör du steg för steg

1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.

2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.

3. Skruva loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller trasig - kontakta ett elföretag.

4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. Om den inte är det – klipp bort den skadade 6–7 mm och tvinna trådarna.

5. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och se till att inga koppartrådar sticker ut. Det är viktigt att skyddsledaren (den grön/gula ledaren) ansluts till rätt punkt på uttaget. Anslutningspunkten för skyddsledaren är markerad med en jordningssymbol (länk till bild).

6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den. Skruva till sist tillbaka kåpan över vägguttaget. Prova att det fungerar, till exempel med en hårfön eller lampa.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-06-16