Containrar på kajen.

Ansvaret för produktsäkerheten

Oavsett om du tillverkar, importerar eller är återförsäljare av elektriska produkter, ansvarar du för att de produkter som erbjuds är säkra och uppfyller kraven.

Innan en elektrisk produkt hamnar hos slutanvändare eller konsument kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer. I produktlagstiftningen indelas verksamhetsutövare i fyra grupper: tillverkare, tillverkarnas representanter, importörer och distributörer. Dessa är alla så kallade ekonomiska aktörer och har sin egen roll när det gäller att säkerställa att produkter överensstämmer med kraven. Det finns också krav på spårbarhet och skadeförebyggande arbete som ska bedrivas hos respektive aktör.

Din anmälningsskyldighet

Om du som näringsidkare upptäcker att den materiel som du har tillverkat eller sålt har säkerhetsbrister, så är du skyldig att anmäla detta till Elsäkerhetsverket i enlighet med 23 § produktsäkerhetslagen. När myndigheten har tagit emot din anmälan, kontrolleras att de åtgärder som du tänker vidta är tillräckliga utifrån den riskbedömning som du gjort. 

Om din produkt innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom och om den säljs i flera EU-länder, gör Elsäkerhetsverket en så kallad RAPEX-anmälan på EU-kommissionens webbplats.

RAPEX är ett informations- och varningssystem där länder inom EU informerar varandra om farliga produkter som antingen återkallats frivilligt eller genom tvångsåtgärder av myndigheter.

Elsäkerhetsverkets roll

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollerande myndighet avseende elektriska produkter. Myndighetens inspektörer besöker återförsäljare och tillverkare för att kontrollera och vid behov köpa in eventuellt bristfälliga produkter. Vi tittar bland annat på säkerhet, CE-märkning och dokumentation.

Senast granskad: 2024-02-05