Grundskola

Här kan du bland annat ladda ner och läsa broschyrer som handlar om elsäkerhet.

Broschyrtips

Elsäkerhetsverket har flera publikationer som lämpar sig för att användas i skolundervisning. Här följer några tips.

  • Smarta råd i eldjungeln

    För små barn passar "Smarta råd i eldjungeln". Det är en plansch där du kan mäta hur barnet växer och samtidigt få tips om elsäkerhet.

  • Elsäkrare hem

    I broschyren Elsäkrare hem kan du läsa om jordade och ojordade stickproppar, vägguttag och jordfelsbrytare.

  • Vägledning vid elolycka

    Vägledning vid elolycka är en folder som innehåller exempel på hur du kan förebygga elskador, när ökar risken för elolyckor och vad gör du om en elolycka inträffat?

Gå till publikationsshopen

Presentation om el och elsäkerhet

Elsäkerhetsverket har tagit fram en presentation som ger överskådlig information om elektricitet, hur el fungerar och om elsäkerhet. Presentationen är fri att använda eller att plocka uppgifter ur så länge du uppger Elsäkerhetsverket som källa.

Senast granskad: 2020-05-18