En man använder dator.

E-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster kan du enkelt registrera ditt företag, kolla upp att ett elföretag finns i vårt register eller hämta ut ett auktorisationsbevis. Du kan också anmäla en elolycka eller en farlig produkt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i stora delar av Elsäkerhetsverkets verksamhet, bland annat i våra e-tjänster. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har att till exempel få uppgifter om dig rättade eller raderade.

Senast granskad: 2024-01-24