DCL uttag och stickproppar

Passar inte taklampans stickpropp?

Om du flyttar till ett nytt hem är det inte säkert att du kan använda dina tak- och fönsterlampor med ojordade stickproppar.

Från och med 1 april 2019 är DCL-uttag och stickproppar (som du ser på bilden ovan) ny EU-standard för takbelysning. DCL-uttag kan endast användas med skyddsjord. Även om bostäder byggda från 1994 och framåt är utrustade med jordade eluttag så finns det många äldre hus som inte har skyddsjord. Om du har en gammal ojordad armatur kan den vara enkelisolerad. Då ska man bara använda den i anläggningar där det inte finns någon skyddsjord. Man får då inte byta stickproppar så att den går att använda  i jordade uttag.   Du kan alltså inte byta från ojordad stickpropp på din lampa till en DCL-stickpropp, om lampan saknar dubbelkvadratsymbolen.

Om du är osäker kan du alltid rådgöra med ett elföretag om det går att byta sladdar och stickproppar på dina lampor. 

Varför kan jag fortfarande köpa de äldre uttagen och stickpropparna till takbelysning?

Då det finns ett stort antal äldre hus i Sverige som inte har skyddsjord finns äldre lamputtag och stickproppar till försäljning, men endast för renoveringsbehov. Vid alla nybyggnationer ska DCL-uttag installeras.

1. Den ojordade, helt runda stickproppen passar bara i ojordade uttag, som saknar jorddon på insidan.

2. Den jordade stickproppen med metallbleck passar i både jordade och ojordade uttag.

3. Den platta stickproppen, även kallad europapropp, är inte jordad men dubbelisolerad och passar i både jordade och ojordade uttag.

Senast granskad: 2023-10-12