Närbild på laddsladd till bil

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar

Laddning i en korrekt installerad laddningspunkt, utfört som laddbox eller laddstolpe, ger en mycket låg risk. Tyvärr går det inte att säga detsamma om laddning i vanliga vägguttag, så kallade Schuko. Denna risk är dock inte helt utan nyanser.

Om du laddar i ett vanligt vägguttag, ett så kallat Schuko-uttag, kan det finnas risk för brand. Det som påverkar säkerheten är exempelvis laddström, hur ofta du laddar, hur din elanläggning är utförd och dess skick samt hur den är tänkt att användas.

Vad säger lagen?

I elsäkerhetslagen står det att "den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten". Det betyder att du först och främst ska följa tillverkarens bruks- och säkerhetsanvisningar. Om tillverkaren av till exempel en laddsladd skriver att den endast är tillverkad för tillfälligt bruk så är det den användningen som gäller.

Enligt elsäkerhetslagen är det också du som äger en elanläggning som har ansvaret för drift, underhåll och fortlöpande kontroll. Med fortlöpande kontroll menas att du ska ha koll på din anläggning så att den är säker. Kontrollen ska bland annat anpassas efter användningen av anläggningen.

Senast granskad: 2022-11-23