Personuppgifter i sociala medier

Elsäkerhetsverket använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper. Eftersom Elsäkerhetsverket är en myndighet blir inlägg och kommentarer som publiceras i sociala medier allmänna handlingar.

Elsäkerhetsverket har en policy för sociala medier och även riktlinjer för myndighetens medverkan i sociala medier. I de inlägg som Elsäkerhetsverket publicerar i sociala medier ska till exempel användningen av personuppgifter begränsas så långt som möjligt. Om vi publicerar personuppgifter i form av till exempel en bild på en eller flera personer måste laglig grund för publiceringen finnas. Den som publicerar inlägget ansvarar också för att säkerställa att den eller de personer som syns på bilden har fått information om hur vi behandlar personuppgiften (bilden).

Otillåtna inlägg raderas

Av riktlinjerna framgår också att stötande eller kränkande inlägg och kommentarer inte är tillåtna och kommer att tas bort med omedelbar verkan. Exempel på sådant innehåll är:

  • förtal, hot eller personangrepp
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • inlägg med alkohol- eller drogrelaterat innehåll
  • inlägg med extrema politiska åsikter
  • uppmaningar till brott.

Även känsliga eller sekretessbelagda uppgifter kommer att raderas, liksom reklam för produkter och tjänster från privata företag. Användare kan uteslutas från den aktuella sidan om sådant innehåll publiceras.

Om du anser att ett inlägg i våra sociala medier innehåller stötande eller kränkande uppgifter får du gärna kontakta oss via e-post och samtidigt skicka med en skärmdump av det otillåtna innehållet (se kontaktuppgifter nedan).

Bevakning av sociala medier

I dagsläget är Elsäkerhetsverket ansvarig för att bevaka att inlägg som görs på myndighetens sidor på Facebook, Twitter och LinkedIn inte strider mot dataskyddsförordningen. På Twitter har vi inte möjlighet att påverka andra personers inlägg och har därför inte samma ansvar för att bevaka det som sker.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28