Borslampor med betongfot och glaskupa uppradade på en hylla.

Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Elsäkerhetsverket får många frågor från personer som vill tillverka lampor eller mer precist armaturer. Ibland gäller frågorna tillverkning av armaturer för eget bruk eller för att ge bort. Andra gånger gäller frågorna tillverkning av unika armaturer eller armaturer i ett färre antal exemplar för att sälja. En annan affärsidé är att renovera gamla armaturer för att sälja.

Att vara tillverkare

Du som tillverkar en produkt, i detta fall en elektrisk produkt, blir tillverkare med hela det ansvar som lagen lägger på en tillverkare. Länkar till lagtexterna finns till nederst på sidan. Som tillverkare är du skyldig att känna till alla regler kring elektrisk materiel samt att ha de kunskaper som krävs för att tillverka en säker armatur.

Om man tillverkar en armatur för att sälja, ge bort, låna ut eller på något annat sätt överlåta så måste lampan CE-märkas. CE-märkningen är tillverkarens sätt att visa att produkten är säker. CE-märkningen dokumenteras med en så kallad EU-försäkran (Declaration of Conformity). På vår webbplats finns information om både CE-märkning och EU-försäkran.

Hur vet du att armaturen du tillverkat är säker och störningsfri?

En lampa ska vara säker, och det finns ett antal EU-direktiv som ska uppfyllas. Om den ansluts till 230 V, antingen direkt eller via en adapter, så faller lampan in under lågspänningsdirektivet (LVD). Om den drivs av batteri, USB eller annan spänning som är lägre än 50 V så ska den fortfarande vara säker men faller in under nationell lagstiftning som innehåller samma säkerhetskrav som LVD.

Kopplat till direktiven finns standarder för olika typer av produkter, bland annat för fasta armaturer, flyttbara armaturer och nattlampor. Standarderna har tagits fram av branschen och myndigheter. Standarderna köps av SEK Svensk Elstandard, som även kan ge råd om vilken standard som ska användas för just din lampa.

Dessa standarder beskriver hur en armatur ska vara konstruerad och hur den ska testas för att du ska kunna veta att den är säker. El är livsfarligt och därför krävs gedigna förkunskaper för att tillverka elektriska produkter.

Din lampa måste också uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Detta för att vi ska ha en så störningsfri miljö som möjligt. Om lampan inte följer de kraven kan funktionen hos andra produkter i närheten påverkas, eller störas. Även för EMC så finns det ett antal standarder som kan köpas av SEK Svensk Elstandard. De innehåller mätmetoder, gränsvärden och annat för att kunna göra en lampa som uppfyller kraven på störningar.

Att tillverka armaturer för eget bruk

En armatur som du tillverkar för att använda hemma hos dig själv behöver inte CE-märkas. Men den måste fortfarande vara lika säker som om du skulle ha köpt den från etablerad tillverkare. Var medveten om att du genom bristande kunskaper kan utsätta dig själv, din familj och människor som besöker ditt hem för livsfara. Dåliga elektriska produkter kan även leda till eldsvådor.

Vanliga frågor och svar om att tillverka egna lampor

 • Jag har tänkt köpa en färdig, CE-märkt sladd med kontakt, strömbrytare och lamphållare. Jag tänker montera detta i en lampfot jag gjort och sälja armaturen. Måste jag CE-märka armaturen om jag bara gör en eller två?

  Ja, för att få sälja eller på annat sätt överlåta armaturen måste du CE-märka den. Foten med sladd och lamphållare räknas som en ny produkt. Du är tillverkare och du måste försäkra att den är säker genom att skriva en EU-försäkran och CE-märka armaturen. Det spelar ingen roll om du tillverkar ett eller tusen exemplar.

  Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.

  Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

  Om du ska ha lampan endast för egen användning behöver du inte CE-märka den. 

 • Jag har hittat en platt stickpropp i en affär som säljer elinstallationsprylar. Jag tänker montera den på textilsladden till de armaturer som jag håller på att tillverka i liten skala. Men det är svårt att få in hela sladden i kontakten. Kan jag ta bort textilytan?

  En platt stickpropp får inte säljas löst till privatpersoner. Den får bara säljas till tillverkare. Om den platta stickproppen har en skruv och skruvas ihop är den felaktig. En monterad platt stickpropp ska inte kunna öppnas. Om den kläms ihop så måste det göras med ett speciellt verktyg och man måste också ha utrustning för att kunna kontrollmäta att hopsättningen blev korrekt. Huruvida man kan ta bort en bit av textilytan eller inte beror på om textilytan tillhör det isolerande skiktet eller ej. Troligtvis gör den det inte, men det måste tillverkaren av den specifika kabeln svara på då det kan skilja mellan olika textilkablar.

  Angående tillverkning av dina armaturer bör du läsa på om CE-märkning och EU-försäkran samt vår webbsida "Att tillverka lampor för att sälja i liten skala".

   Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

 • I de flesta fall när man renoverar en gammal armatur så gör man det på ett sådant sätt att man faktiskt skapar en ny produkt. 
  Läs mer på vår webbsida - Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

  Om du byter stickkontakt på en armatur så räknas det som reparation om du inte byter skyddsklass. Om du byter skyddsklass skapar du en ny produkt. Skyddsklass är ojordad, dubbelisolerad, jordad med mera. Stickkontakten avgör vilken skyddsklass en produkt har men stickkontakten måste matcha hur produkten är konstruerad. Många äldre lampor är ojordade. Nuförtiden är det vanligast med dubbelisolerade lampor. Om du gör om en lampa från ojordad till dubbelisolerad har du bytt skyddsklass på lampan. Då har du tillverkat en ny produkt. Du ska veta vilka säkerhetskrav som ställs på produkten, kontrollera att den uppfyller kraven och intyga att den är säker genom att CE-märka den.

  Det är mycket olämpligt att sätta en jordad stickkontakt på en sladd till en armatur om det bara finns två ledare i sladden. En jordad stickpropp på en icke-jordad armatur ger användaren av armaturen information om att produkten är säkrare än den är.

 • Att ha auktorisation som elinstallatör kvalificerar inte för att bygga armaturer. Det som kvalificerar är att man har kunskaper om de krav som ställs på armaturer och att man kan intyga att produkterna uppfyller lagkraven. Elektriska produkter kan inte godkännas av någon, inte ens av Elsäkerhetsverket.

  Armaturens tillverkare har ansvar för att armaturens konstruktion är korrekt och säker. Genom produktions- och kvalitetskontroll vet tillverkaren att varje producerad produkt är korrekt. Tillverkaren informerar konsumenten om att produkten är säker genom CE-märkningen och CE-märkningen dokumenteras genom att skriva en EU-försäkran.

  Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.

  Att tillverka lampor för att sälja i liten skala

Senast granskad: 2024-02-05