Auktorisation som elinstallatör

Jobbar du som elektriker och vill bli en auktoriserad elinstallatör? Är du ett elinstallationsföretag och vill veta mer om yrket elinstallatör?

Se filmen och lär dig mer!

Elinstallatör är ett reglerat yrke och det krävs en auktorisation för att få utöva det. En auktorisation ansöker man om hos Elsäkerhetsverket.
 

På varje elinstallationsföretag som utför elinstallationsarbeten måste det finnas minst en person som har rollen elinstallatör för regelefterlevnad. Endast en person som är auktoriserad elinstallatör kan ha rollen som är elinstallatör som regelefterlevnad.

Senast granskad: 2024-01-02