Föreskrifter

Elsäkerhetsverket tar fram och beslutar om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa publiceras i Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS. På den här sidan finns Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd i nummerordning. För de föreskrifter som genomför EG-direktiv anges EG-regelns Celexnummer.

Nummer Namn Område
ELSÄK-FS 2022:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Börjar gälla den 1 december 2022.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2022:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar. Börjar gälla den 1 december 2022.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2022:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda. Börjar gälla den 1 december 2022.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2021:7

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet

Anläggningar
ELSÄK-FS 2021:6

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.

Auktorisation
ELSÄK-FS 2021:5

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete.

Elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2021:4

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2021:3

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2021:2

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2021:1

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Anläggningar
ELSÄK-FS 2019:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

Produkter
ELSÄK-FS 2017:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:6.

Auktorisation

ELSÄK-FS 2017:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:5.

Elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2017:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

Elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2017:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning.

Produkter

ELSÄK-FS 2016:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

ELSÄK-FS 2016:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
elektromagnetisk kompatibilitet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

ELSÄK-FS 2016:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk
utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

Produkter

ELSÄK-FS 2016:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning.

Produkter

ELSÄK-FS 2015:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2014:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete.

Auktorisation 

ELSÄK-FS 2012:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:4.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2011:4 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning, ändrad genom ELSÄK-FS 2021:3.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2011:3 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ansökan om drifttillstånd.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2011:2 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel.

Produkter

ELSÄK-FS 2011:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker.

Produkter

ELSÄK-FS 2010:3 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:3) och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2010:2 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2010:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2008:4 

Elsäkerhetsverket föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5).

Anläggningar

ELSÄK-FS 2008:3 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:3.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2008:2 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2 och ELSÄK-FS 2021:2.

Anläggningar

ELSÄK-FS 2008:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1, ELSÄK-FS 2015:3 och ELSÄK-FS 2021:1.

Anläggningar

Senast granskad: 2022-04-28