En elinstallatör framför en elcentral med checklista.

Tillsyn och marknadskontroll

För att se till att lagarna om el följs utför vi tillsyn av elektriska anläggningar, elektriska produkter, elinstallationsföretag och elinstallatörer.

Genom tillsyn och marknadskontroll ser vi till att elanläggningar och elprodukter är säkra och störningsfria. Om vi bedömer att det finns faror eller att de regler som finns inte följs, kan vi kräva att elanläggningen stängs, förbjuda att elprodukten säljs, förbjuda att elinstallationsföretaget verkar eller återkalla auktorisation.

Vi utför tillsyn inom fyra områden:

  • Marknadskontroll
  • Elektrisk anläggning
  • Elinstallationsföretag
  • Elinstallatör

Marknadskontroll

Marknadskontroll sker av elprodukter, exempelvis hushållsprodukter och lampor. Det är leverantören som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven. Du som konsument kan anmäla en elprodukt till oss om du upplever att den är farlig eller stör annan elektrisk utrustning.

Elektrisk anläggning

En elektrisk anläggning kan vara en elcentral, ett vägguttag eller en elledning. Vid tillsyn vänder vi oss till innehavaren av elanläggningen. Innehavaren kan vara både den som äger anläggningen eller den som använder anläggningen. Om du ser en elanläggning som verkar farlig kan du anmäla anläggningen till oss.

Elinstallationsföretag

Vår tillsyn av elinstallationsföretag består främst av att bedöma att de har väl fungerande rutiner för de elinstallationsarbeten de utför. Anser du att ett elinstallationsföretag har bristfälliga rutiner kan du anmäla detta till oss.

Elinstallatör

Vår tillsyn av elinstallatörer består främst av att utfärda och ompröva auktorisation. Anser du att din elektriker har gjort en farlig installation kan du anmäla detta till oss. Om någon utför elinstallationer och inte är auktoriserad eller inte omfattas av ett företags egenkontrollprogram, är det ett olaga elinstallationsarbete. Det är straffbart och ska polisanmälas.

Senast granskad: 2024-01-02