En kvinna stoppar in disk i en diskmaskin.

Köra disk- och tvättmaskin nattetid

Med användning av elprodukter följer alltid en risk, även om risken är minimal kan konsekvenserna bli katastrofala. Därför råder Elsäkerhetsverket till att använda så få elprodukter som möjligt när du inte har uppsikt, som exempelvis när du sover eller åker på semester.

Höga elpriser gör att många väljer att köra disk- och tvättmaskin nattetid. Att du som elkonsument tjänar på att tvätta nattetid är inte en självklarhet, avtalen ser olika ut och i vissa fall kan det handla om låga förtjänster. Kanske till och med att lägsta elpris är på dagtid.

Frågor och svar

 • Det kan vara allt från till exempel kablar som kommer i kläm, överspänning i uttagen, vattenläckage i maskiner, ludd i torktumlare, felaktiga installationer, fel som uppstår på grund av ålder eller produktionsfel.

  Ibland kan det bero på konstruktionsfel eller att produkten inte är gjord för att användas i det svenska elnätet.

  Vanligast är dock att en brand uppstår på grund av felaktig användning, exempelvis torrkokning på spisen.

 • Den vanligaste brandorsaken i elektriska produkter är torrkokning på spisen.

  Men om vi tittar på produkter som börjar brinna på grund av fel är tvättmaskiner vanligast, följt av torktumlare och diskmaskiner. Ungefär en tredjedel av bränderna i bostäder uppstår på grund av dessa elektriska apparater.

  Bränder i kyl och frys får däremot allvarligast konsekvens med materiella skador, personskador och dödsfall. Detta tror vi beror på att de är igång dygnet runt och orsakar en del bränder när folk sover.

  Batteriladdning är också en brandorsak som får stora konsekvenser eftersom batteribränder har mycket snabba förlopp och är svåra att släcka. Exempelvis laddning av telefon, cykel eller elsparkcykel.

 • När brandvarnaren löser ut sitt larm är branden ofta fullt utvecklad. Vaknar man på natten av brandvarnaren i ett rökfyllt hem, som kanske är strömlöst om jordfelsbrytaren har löst ut, är det väldigt bråttom. I ett sånt läge är det inte lätt att behålla lugnet, varna och få ut familjemedlemmar och husdjur och sedan påbörja släckning.

 • Ja, alla elektriska produkter är förknippade med risker, det kan vara fara för brand eller personskador om en produkt är skadad, har utsatts för påverkan eller felanvänds.

 • Man måste fundera på vilka risker man har i sitt hem. Har man exempelvis mycket löst och brännbart i sin tvättstuga? Är väggarna av brännbart material? Hur ser utrymningsvägarna ut? Om riskerna är hanterbara kanske man kan använda sina elektriska produkter nattetid i undantagsfall.

  Ett alternativ till torktumlaren är att låta kläderna hängtorka och man kanske också kan vänta med att köra tvättmaskinen till en dag när elen är billigare. Programmera in att den startar tidigt på morgonen.

 • Bränder i siffror

  Statistiken är baserad på bränder mellan åren 2018-2020. Talen är avrundade till heltal.

  Produkttyp

  Antal bränder per år

  Tvättmaskin 40 
  Torktumlare 35
  Diskmaskin 30
  Kyl och frys 20
  Batteriladdning 75

   

   

   

   

   

   

   

  Risk för spridning till omkringliggande strukturer och omkomna i bränder 2005-2015:

  Produkttyp

  Andel spridning i procent

  Omkomna

  Tvättmaskin 26 0
  Torktumlare 33 0
  Diskmaskin 26 0
  Kyl och frys 53 6
  Batteriladdning 75 0

   

   

   

   

   

   

   

  Källa: Elsäkerhet i bostäder 2019 (Elsäkerhetsverket)

  Senast granskad: 2024-02-07