Litet barn sitter i flyttkartong med föräldrarna på varsin sida.

Hyra ut, sälja eller riva

Om du ska hyra ut, sälja eller riva din bostad finns en del saker att tänka på när det kommer till din elanläggning. Vi har samlat några viktiga råd till dig som innehavare.

Hyra ut

Om du äger en bostad och ska hyra ut den, är det fortfarande du som är innehavare av elanläggningen och ansvarig för att den är säker. Det kan ändå vara en god idé att skriva ner hur ansvaret för anläggningen och den och den elektriska utrustning som finns i bostaden ska se ut. Avtalet kan till exempel tydliggöra hur anläggningen och den elektriska utrustningen ska skötas och hur fel och brister ska tas om hand. Som innehavare av elanläggningen behöver du fortfarande ha tillgång till den för att fortlöpande kunna kontrollera säkerheten.

Sälja

Om du ska sälja din bostad är det viktigt att du först tar reda på om det finns några brister i elanläggningen och åtgärdar dessa. Överväg gärna att låta elbesikta bostaden innan försäljningen. Elbesiktning ingår som regel inte i en vanlig överlåtelsebesiktning, men kan vara en säljfördel. Vid en elbesiktning kontrolleras om elinstallationerna är fackmässigt utförda och rätt underhållna. Risken för eventuella tvister i samband med försäljningen minskar och köparen kan känna trygghet avseende elanläggningen.

Riva

Innan en elanläggning kan rivas måste den först göras spänningslös genom att den frånkopplas på ett säkert sätt av ett registrerat elinstallationsföretag. Därefter kan företaget eller du själv riva anläggningen. Om du river anläggningen själv måste du vara fullständigt säker på att allt som du river är frånkopplat.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-12-01