PSI-data (öppna data)

PSI-data (eller öppna data) är information som finns tillgänglig för alla att använda. Enligt lag ska olika aktörer kunna använda myndigheters information för att skapa nya produkter och tjänster. På den här sidan beskriver vi de system där Elsäkerhetsverket har PSI-data och hur du går till väga för att få tillgång till dem.

PSI står för Public Sector Information. Den så kallade PSI-lagen innebär att myndigheter och andra offentliga aktörer ska främja utvecklingen av en informationsmarknad, genom att göra det enklare för enskilda att använda de handlingar som finns hos myndigheterna. PSI-data går ibland även under benämningen öppna data.

Vilken av Elsäkerhetsverkets information kan användas av andra?

Företagsregistret för elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket har skapat ett gränssnitt (API, applikationsprogrammeringsgränssnitt) som ger externa parter tillgång till en del av de uppgifter som finns i vårt företagsregister för elinstallationsföretag. Där finns uppgifter om de registrerade företagens namn, organisationsnummer och vilka verksamhetstyper som företagen är aktiva inom.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till informationen, däremot behöver du ha ett avtal med Elsäkerhetsverket för att få tillgång till vårt API. Kontakta oss för att upprätta ett sådant avtal.

Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS

I Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS, finns de föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet som myndigheten har tagit fram och beslutat.
Elsäkerhetsverkets författningssamling

Årsredovisningar

Varje år i februari sammanfattar Elsäkerhetsverket det föregående året i en årsredovisning. 
Elsäkerhetsverkets årsredovisningar

Rapporter om elolyckor

Elsäkerhetsverket kartlägger elrelaterade olyckor för att ta reda på vilka risker som finns med el. Varje år presenteras en sammanställning av föregående års elolyckor.
Kartläggning av elolyckor

Villkor för att ta del av informationen

Myndigheter får ta ut en avgift och ställa upp villkor för vidareutnyttjande av handlingar. Elsäkerhetsverket har idag inga avgifter som gäller särskilt för handlingar som omfattas av PSI-lagen. Det förekommer dock att villkor ställs upp för vissa handlingar. Information om vilka handlingar som är förenade med villkor finns i beskrivningen av våra register och databaser.
Om Elsäkerhetsverkets register och databaser

Kontakt

Senast granskad: 2024-01-24