Hand som arbetar med en faktura på en läsplatta.

Skicka faktura till Elsäkerhetsverket

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Elsäkerhetsverket accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Lagen innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard, PEPPOL BIS BILLING. Elsäkerhetsverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Tre sätt att skicka e-faktura till oss

Ni kan skicka elektroniska fakturor till Elsäkerhetsverket på tre olika sätt:

1. PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

Elsäkerhetsverkets PEPPOL-ID: 0007: 2021004466

De format Elsäkerhetsverket kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS BILLING 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter du behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportfil BAS, så kallad ebMS-länk.

  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • Vår Partsidentitet: 2021004466 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1208

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag så tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om du i dag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan du låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2 ovan).

Pappersfaktura

Elsäkerhetsverket ser helst att du skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats med oss före 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Elsäkerhetsverket
FE 7764
831 90 Östersund

Betalningsvillkor

Fakturor som skickas till Elsäkerhetsverket ska ha 30 dagars betalningsvillkor. Fakturor ska vara märkta med fakturareferens.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta Elsäkerhetsverket via e-post till registrator@elsakerhetsverket.se

Mer information

Senast granskad: 2024-01-24