Närbild på kontrollblock och byggarbetare bredvid.

Vad innebär egenkontroll?

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Det övergripande kravet på egenkontrollprogram framgår av 24 § Elsäkerhetslagen. Ett elinstallationsföretag ska:

  • utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontroll­program. Egenkontrollprogrammet säkerställer att elinstallationsarbetet utförs enligt de krav som ställs i lagen och gällande föreskrifter.
  • se till att elinstallationsarbete endast utförs av en elinstallatör eller av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram.

Definition av egenkontroll

Egenkontroll innebär att det är verksamhetsutövaren själv, alltså elinstallationsföretaget, som ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att verksamheten följer gällande regler. Egenkontrollen kräver att företaget:

  • tar reda på vilka elinstallationsarbeten som utförs i företaget.
  • tar reda på vilka regler som gäller (elsäkerhetslagen med tillhörande förordning och myndighetsföreskrifter) och vad dessa innebär.
  • utformar de rutiner och åtgärder som krävs för att vara säker på att reglerna följs.

Egenkontrollen kan givetvis anpassas efter verksamhetens storlek och komplexitet. Rutinerna och åtgärderna behöver inte vara mer omfattande än nödvändigt. Egenkontrollen ersätter det överinseende av yrkesmän som elinstallatörer tidigare kunde göra.

Senast granskad: 2021-07-22