Klistermärket Kolla elföretaget på företagsbil.

Ändra eller ta bort uppgifter i registret

Det är viktigt att de uppgifter som finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister är korrekta. Det är ni som företag som själva ansvarar för att hålla era egna uppgifter uppdaterade.

Företagsregistrering

Att uppgifterna stämmer är framför allt viktigt för att konsumenter ska få rätt information när de använder e-tjänsten Kolla elföretaget.

Att uppgifterna är uppdaterade är också viktigt eftersom delar av Elsäkerhetsverkets tillsynsarbete baseras på det som står i företagsregistret.

Ändra registrerade uppgifter

Ni uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där kan ni välja Ändra.
Till e-tjänsten

Uppgifter som kan behöva ändras över tid är:

Elinstallatör för regelefterlevnad

Om den elinstallatör för regelefterlevnad som är registrerad på företaget
slutar eller av någon annan anledning inte längre ska inneha denna roll, behöver ni snarast utse en ny och se till att uppgifterna i registret uppdateras.

Verksamhetstyper

Om ni vill börja utföra arbete inom verksamhetstyper som ni inte har registrerat er för sedan tidigare, behöver detta uppdateras i företagsregistret. Detsamma gäller om ni inte längre utför arbete inom en tidigare registrerad verksamhetstyp.

Kontaktperson

Om ni byter kontaktperson mot Elsäkerhetsverket ska ni se till att de nya kontaktuppgifterna hamnar i registret.

Avregistrera företaget

Om ni inte längre utför elinstallationsarbete på annans anläggning är det viktigt att ta bort företaget från Elsäkerhetsverkets register. Ni avregistrerar enklast företaget genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där kan ni välja Ta bort.
Till e-tjänsten

Om ert företag inte längre finns registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos Skatteverket betraktas det som inaktivt. Företaget kommer då att tas bort från Elsäkerhetsverkets företagsregister med automatik om ni själva inte gjort en avregistrering. 

Har du slutat som elinstallatör för regelefterlevnad i elinstallationsföretaget?

Om du vill meddela att du inte längre är elinstallatör för regelefterlevnad ska du inte göra en avregistrering. Påminn i första hand företagsledningen om att de ska göra en ändringsregistrering för att meddela en ny elinstallatör för regelefterlevnad till vårt register. I annat fall är du välkommen att mejla oss uppgifter om vilket företag du arbetat i (namn och organisationsnummer) och vilken dag du slutat. Mejladressen du använder är registrator@elsakerhetsverket.se.

 

Senast granskad: 2020-09-01