En elinstallatör står lutad mot en bil med en läsplatta i handen. I bakgrunden syns kraftledningsstolpar i solnedgång.

Ändra eller ta bort uppgifter i registret

Det är viktigt att de uppgifter som finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister är korrekta. Det är ni som företag som själva ansvarar för att hålla era egna uppgifter uppdaterade.

Att uppgifterna stämmer är viktigt för att konsumenter, företag och organisationer ska få rätt information när de använder söktjänsten Kolla elföretaget. Uppdaterade uppgifter är också grundläggande för de delar av Elsäkerhetsverkets tillsynsarbete, som baseras på innehållet i företagsregistret.

Ändra registrerade uppgifter

Uppgifterna i vårt register ändrar ni genom att logga in i vår e-tjänst för företagsregistrering. Vilka uppgifter som kan behöva ändras över tid ser ni nedan. Om elinstallatören för regelefterlevnad gör ändringen med sin e-legitimation slår den igenom direkt. Om den görs av någon annan krävs handläggning och det tar lite längre tid.

Till e-tjänsten för företagsregistrering (välj alternativet Ändra)

Ändra elinstallatör för regelefterlevnad

Om den elinstallatör för regelefterlevnad som är registrerad på företaget slutar eller av någon annan anledning inte längre ska inneha denna roll, behöver ni snarast utse en ny och se till att uppgifterna i registret uppdateras.

Ändra verksamhetstyper

Om ni vill börja utföra arbete inom verksamhetstyper som ni inte har registrerat er för sedan tidigare, behöver detta uppdateras i företagsregistret. Detsamma gäller om ni inte längre utför arbete inom en tidigare registrerad verksamhetstyp.

Ändra kontaktperson

Om ni byter kontaktperson mot Elsäkerhetsverket ska ni se till att de nya kontaktuppgifterna hamnar i registret.

Avregistrera företaget

Om ni inte längre utför elinstallationsarbete på annans anläggning är det viktigt att ta bort företaget från Elsäkerhetsverkets register. Ni avregistrerar företaget genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Snabbast går det om er elinstallatör för regelefterlevnad gör avregistreringen med sin e-legitimation, annars krävs handläggning vilket tar lite längre tid.

Till e-tjänsten för företagsregistrering (välj alternativet Ta bort)

Om ert företag inte längre finns registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos Skatteverket betraktas det som inaktivt. Företaget kommer då att tas bort från Elsäkerhetsverkets företagsregister med automatik om ni själva inte har gjort en avregistrering. 

Ta bort elinstallatör för regelefterlevnad

Har du slutat som elinstallatör för regelefterlevnad i ett elinstallationsföretag? Då behöver uppgifterna om dig ändras i vårt företagsregister. Det kan göras på två sätt:

Företaget ändrar uppgifterna

I första hand är det företaget som ska göra en ändringsregistrering. I den ska de ange vem som är deras nya elinstallatör för regelefterlevnad. När ändringen är gjord kommer ditt namn automatiskt att tas bort från registret.

Till e-tjänsten för företagsregistrering (välj alternativet Ändra)

Ändra uppgifterna själv

Påminn i första hand företagsledningen om att de ska göra en ändringsregistrering för att meddela en ny elinstallatör för regelefterlevnad. Om de inte gör det, kan du ta bort dig själv från vårt register. Logga in med ditt BankID via länken nedan och följ instruktionerna. 

Till e-tjänsten för företagsregistrering (välj alternativet Ta bort)

Senast granskad: 2022-10-26