Man med skjorta sitter vid ett bord och skriver anteckningar med en skyddshjälm vid sidan om sig.

Ta fram egenkontrollprogram

Alla ni företag eller organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste uppfylla kravet gällande att ta fram ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är företagets egna system för att säkerställa att verksamheten styrs och att elinstallationsarbete utförs på rätt sätt och av personal med rätt kompetens.

Att utöva "egenkontroll" innebär att ni elinstallationsföretag ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att er verksamhet följer gällande regler. Varje egenkontrollprogram ska därför utgå ifrån och anpassas till respektive företags unika verksamhet och organisation. Egenkontrollen ska dessutom implementeras hos medarbetarna i företaget eller organisationen för att få effekt.

På dessa sidor hittar ni information om egenkontrollprogrammet och dess innebörd. Steg för steg kan ni ta er igenom egenkontrollprogrammets olika delar och få tips och exempel som stöd i ert arbete.

Ikon Elplugg

Del 1: Elinstallationsverksamheten

Detta avsnitt i egenkontrollprogrammet ska omfatta beskrivningar av ert elinstallationsarbete, era kompetenskrav och tillgången på kompetens, vem eller vilka som är elinstallatör för regelefterlevnad samt hur organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram ser ut.

Del 1: Elinstallationsverksamheten

Ikon rutin

Del 2: Rutiner och kontroller

Denna del av egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva rutinerna för att skaffa anläggningskännedom och för att göra en kravbestämning. Ni ska också beskriva hur ni kontrollerar att företaget inför varje nytt uppdrag säkerställer att den person som ska utföra ett visst elinstallationsarbete också har rätt kompetens för det. Denna del av egenkontrollprogrammet ska också omfatta rutiner för kontroll av utfört arbete.

Del 2: Rutiner och kontroller

Ikon Checklista

Del 3: Uppföljning

För att er egenkontroll ska bli effektiv och ändamålsenlig måste egenkontrollprogrammet följas upp och hållas aktuellt. Genom olika typer av uppföljning kan ni säkerställa att era befintliga rutiner fungerar och att egenkontrollen är tillräcklig för er verksamhet.

Del 3: Uppföljning

Tillbaka till Egenkontrollprogram

Senast granskad: 2023-10-13