Två personer skakar hand.

Ombyggnad av vägbelysning

För ombyggnad av anläggningen behöver du anlita ett elinstallationsföretag som finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister. Kontrollera även att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Denna information hittar du i e-tjänsten Kolla elföretaget. 

Bygga om belysningsarmaturer

Om du planerar att bygga om en eller flera belysningsarmaturer ska du veta vad du som tillverkare eller anläggningsinnehavare har för ansvar i olika situationer. Det finns olika sätt att bygga om belysningsarmaturer.

Konverteringssats

En tillverkare kan låta göra en konverteringssats för att bygga om en vanlig armatur till en LED-armatur. Denna sats ska innehålla alla delar du behöver och en komplett instruktion på hur ombyggnaden ska ske och hur den ombyggda armaturen ska testas. Ny komplett märkning för armaturen ska också bifogas med ombyggnadssatsen.

I detta fall är det tillverkaren av ombyggnadssatsen som tar på sig ansvaret för den ombyggda armaturen. Den ursprungliga CE-märkningen på armaturen kommer inte att gälla efter ombyggnaden.

En ombyggd armatur ska uppfylla dagens standard i alla avseenden för att kunna CE-märkas.

Lösa lampor

En tillverkare kan göra lösa LED-lampor. Dessa ska vara CE-märkta. I detta fall tar tillverkaren ansvar för själva lampan (ljuskällan). Köparen tar själv ansvar för att lampan passar ihop med den armatur man har, till exempel en nytillverkad specialarmatur. Givetvis får inte lampan orsaka fara oavsett i vilken armatur den används.

Retrofit – används utan ombyggnation

En tillverkare kan göra så kallade retrofit LED-lampor. Dessa är anpassade för att sättas in i en befintlig armatur utan att man behöver bygga om denna. Lampan ska vara CE-märkt och ha samma egenskaper som den ursprungliga lampan.

Tillverkaren av LED-lampan är ansvarig för LED-lampan och att användningen i armaturen inte påverkar armaturen på ett sätt som avviker från den ursprungliga lampan. När så är fallet påverkas inte armaturens befintliga CE-märkning.

Senast granskad: 2022-11-16