Webbdiarium

Ett diarium är en förteckning som Elsäkerhetsverket och andra myndigheter är skyldiga att föra över inkomna och upprättade handlingar. I diariet kan du ta del av de ärenden vi arbetar med.

Tecknad symbol med dokument och förstoringsglas

I vårt webbdiarium hittar du inkomna och upprättade ärenden och handlingar genom att söka på diarienummer, rubrik, datum eller avsändare/mottagare. Du kan även få upp en lista över den senaste veckans ärenden och handlingar.

Till Elsäkerhetsverkets webbdiarium

Beställ kopior från diariet

Vill du beställa kopior från Elsäkerhetsverkets diarium? Förutom nedanstående avgifter kan portokostnad och postförskottsavgift tillkomma. För mer information om diariefrågor, kontakta vår registratur.

Avgifter för kopior

1 till 9 sidor är gratis.
10 sidor kostar 50 kronor.
Fler än 10 sidor kostar 50 kronor plus 2 kronor per sida.

Betalning av kopior

För att betala för dina kopior använder du Elsäkerhetsverkets bankgiro 5050-1782.

Vill du göra en inbetalning från utlandet så anger du följande IBAN-nummer och BIC-adress:

IBAN SE2012000000012810104484
BIC: DABASESX

Kontakta registrator

Telefon: 010-168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se 

Telefontid för utlämnande av allmänna handlingar är 08.00-12.00 helgfria vardagar, med några undantag. Se våra öppettider.

Senast granskad: 2024-01-24