Tangentbord med tangenter som avbildar personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Tillgänglighet

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet och följer därför lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att våra webbplatser och digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Något som vi också ser som en självklarhet.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. För dem är en god tillgänglighet ofta avgörande för att de ska kunna ta till sig innehållet på en webbplats eller använda en e-tjänst. Tillgängliga webbplatser är dessutom ofta snabbare, enklare att använda och bättre anpassade för till exempel mobiltelefoner. Med andra ord bättre för alla.

Elsäkerhetsverkets tillgänglighetsredogörelser

För att Elsäkerhetsverket ska leva upp till de krav som lagen ställer, behöver våra webbplatser och e-tjänster uppfylla ett antal tillgänglighetskrav. Dessa krav beskrivs i den internationella standarden WCAG 2.1. Vi måste också publicera en tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska innehålla en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av de problem som finns med tillgängligheten.

Senast granskad: 2024-02-14