Kontorsmiljö med lysrör i taket.

Utbyte av lysrör till LED-lysrör

Vid ombyggnad och montering av armatur med LED-lysrör är det bra att veta vad du har för ansvar i olika situationer. De ändringar i armaturer som eventuellt görs vid installation kan vara förenade med flera säkerhetsrisker.

Varför byts lysrör till LED-lysrör?

Med LED-lysrör eftersträvas en kostnadsbesparing eftersom de har lägre energiförbrukning för samma ljusstyrka. Typiska användningsområden för LED-lysrör är bland annat i produktionslokaler, offentliga lokaler, butiker, lager, parkeringshus, kylrum och kylutrustningar.

LED-lysrör ersätter i huvudsak T8- och T5-lysrör i lysrörsarmaturer med sockel G13 eller G5. Armaturer som är speciellt konstruerade för LED-lysrör där LED-lysrören är monterade från början finns också på marknaden.

Att tänka på vid montering

Vid montering av LED-lysrör måste du försäkra dig om att ändringen från traditionella lysrör till LED-lysrör (och vid behov tvärtom) inte påverkar säkerheten eller försämrar EMC-egenskaperna. EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, innebär att elektriska produkter ska kunna fungera tillsammans utan att störa varandra. De LED-lysrör som monteras ska vara säkra och nödvändiga installations- och ändringsarbeten ska göras enligt givna anvisningar.

Det finns i huvudsak två typer av LED-lysrör på marknaden:

Senast granskad: 2022-11-23