Byta sladdströmbrytare

Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara armaturer. Du får byta dessa om du vet hur du ska göra. Är du det minsta osäker kontakta ett elföretag.

Kom ihåg att dra ur stickproppen ur uttaget innan du påbörjar arbetet.

Så här gör du - steg för steg

1. Locket på sladdströmbrytaren hålls fast med en snäppanordning. Ta bort locket genom att bryta lätt med en skruvmejsel.

2. Kapa isoleringen så att koppartrådarna sticker ut 6-7 millimeter. Tvinna sedan koppartrådarna noga.

3. Böj till de båda ledarna och för in dem under anslutningsskruvarna. Inga koppartrådar får sticka utanför. Dra åt skruvarna ordentligt. Tryck sedan in sladden så att ledarna böjs och ytterisoleringen kommer under avlastningsklämman.

4. Skruva fast avlastningsklämman och sätt på locket.