Tillsyn vid ett ställverk.

Jämställdhet i elbranschen

Elbranschen attraherar fler män än kvinnor till sina yrken. Särskilt elinstallationsbranschen präglas av stor mansdominans. En mer balanserad bransch skulle kunna bidra till att framtida elinstallationer anpassas ännu bättre till alla olika användares behov.

Ett kvantitativt perspektiv är en viktig grund i strävan efter en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatser, i yrken, på utbildningar och på olika befattningsnivåer i organisationer. 

Det finns många olika yrken i elbranchen och hur jämställdheten ser ut inom respektive yrke skiljer sig åt. Men gemensamt är att majoriteten är män som utbildar sig till och väljer att jobba i elbranschen. 

elektriker-lglödlampa-ikon

Yrket elektriker

Personer som utför elinstallationsarbeten yrkesmässigt brukar kallas för elektriker. För att utföra elinstallationsarbete yrkesmässigt i Sverige måste man ingå i ett företags egenkontroll program och det är företaget som ansvarar för att personen utför elarbete har rätt kompetens för arbetet och att arbetet utförs på rätt sätt.

Endast 3,5 procent av Sveriges elektriker är kvinnor. Det gör elektrikeryrket är ett av de minst jämställda.

Jämställdhet i elektrikeryrket

Tecknad symbol på kvinnlig elektriker.

Yrket elinstallatör

I Sverige är yrket elinstallatör ett reglerat yrke. Det innebär att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det är hos oss på Elsäkerhetsverket man ansöker om att få en auktorisation som elinstallatör. För att ett företag ska få utföra elinstallationsarbeten i Sverige ska det finnas minst en person som har en auktorisation som elinstallatör kopplat till företaget. 

Av Sveriges ca 48 000 elinstallatörer är knappt 290 kvinnor, det är knappt 6 promille. Det är få kvinnor som ansöker om att få en auktorisation som elinstallatör. 2023 var andelen kvinnliga sökanden ca 2 %. 

Jämställdhet elinstallatör

Senast granskad: 2024-05-29