Äldre par framför hus med solpaneler.

Solceller som stör

Det här med störande solceller är inte helt enkelt. Vad menas egentligen med begrepp som switchad kraftelektronik, optimerare, växelriktare, frekvenser och filterteknik?

EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, handlar om att elektronik inte ska störa, eller bli störd av, annan elektronik. Sakerna ska fungera tillsammans helt enkelt. All elektronik kan sända ut radiovågor på olika frekvenser som kan skapa störningar på annan elektronik så som radio och mobiltelefoni.

Vad är en optimerare?

En optimerare används för att under vissa förhållanden minska produktionsförlusterna som uppstår på grund av skuggning av solcellerna. Har man mycket skugga kan optimerare göra solcellsutrustningen mer effektiv, men optimerarna använder också energi så det gäller att man noga tänker igenom om man behöver optimerare eller om man kan klara sig utan. Med en optimerare kan man även få data om sin solceller direkt till sin telefon. Det här är en populär produkt som många vill ha, men tyvärr är det också en av de delar i en solcellsutrustning som kan störa om den inte är byggd på rätt sätt. Det finns också växelriktare med inbyggd funktion för optimering.

Vad gör en växelriktare?

Det hörs på namnet, en växelriktare gör om likström till växelström. Först skapas likström i solcellspanelerna så styr växelriktaren om den till växelström som vi använder i vårt elnät och våra vägguttag.

Varför kan solceller störa annan elektronik?

Det är inte solcellerna i sig, utan det är delar av utrustningen som kan störa, som exempelvis optimerare eller växelriktare. Och ska vi dyka ännu djupare så har det med själva tekniken som används i dessa delar att göra, så kallad switchad kraftelektronik, som gör att utrustningen kan ändra och reglera spänningen så att den blir mer energieffektiv. Störningarna kan sen förstärkas av kablar som ibland lagts i ett mönster som gör att de fungerar som antenner på vissa frekvenser.

Vad menas med frekvensområden?

Radiovågor svänger med olika hastighet eller frekvens vilket är det som menas med frekvensområden. Det finns inte oändligt med frekvensområden som vi kan använda oss av och därför kan det jämföras med en naturresurs som kan ta slut. Vissa frekvensområden är ”paxade” för viktiga funktioner som polis- och ambulansradio, kommunikation mellan pilot och flygledare och för vårt försvar. Ett exempel från vardagen är när vi lyssnar på radio och ställer in frekvensen till den kanal vi vill höra på. Men det kan också vara datakommunikation till busstrafiken där du bor, trygghetslarm och andra apparater som fungerar över radio. Vilka frekvenser som ska användas styrs av den frekvensplans som Post- och telestyrelsen tar fram.

Vad betyder filterteknik?

Filterteknik kan vara kostsam men är viktig för att teknik inte ska störa annan teknik. Det är främst när switchad kraftelektronik används som det behövs ett filter så att det inte ”läcker ut” radiovågor som stör andra produkter i frekvensområdet.

Hur vet jag om det är EMC-störningar det rör sig om?

Elektromagnetiska störningar kan vara svåra att upptäcka. Säg att du misstänker att det är solcellerna på grannens tak som stör din uppkoppling och gör det segt att ladda ned filer till din dator eller telefon. Först och främst kommer det inte alltid vara seg uppkoppling då solen inte alltid lyser. Det kan också vara så att den långsamma hastigheten maskeras då telefonen kan buffra data i vissa fall. Det kan också vara så att en telefon fungerar ypperligt medan en annan telefon intill påverkas av störningar för att de inte använder samma frekvensområde.

Det viktiga är att känna till vad EMC är och att vara vaksam om en produkt börjar bete sig konstigt. Om din drönare plötsligt störtar från klar himmel kan du alltid undersöka om det beror på EMC - det behöver alltså inte vara drönaren i sig som inte fungerar.

Senast granskad: 2022-11-22