Händer skriver på tangentbord.

Behandling av personuppgifter

På Elsäkerhetsverket hanteras en rad olika personuppgifter. På följande sidor kan du läsa om vad en personuppgift är, hur och när vi behandlar personuppgifter om dig samt vilka rättigheter du har.

Vilka regler finns om behandling av personuppgifter?

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i den Europeiska dataskyddsförordningen och i den svenska lagen som kompletterar dataskyddsförordningen. Dessa bestämmelser ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Den europeiska dataskyddsförordningen (pdf, 1,0 MB) 

Den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, Riksdagens webbplats

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs.

Mer information om reglerna

Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28