Blixt på natthimmel.

Åska och åskskydd

Ett blixtnedslag kan förstöra både kyl, frys och TV i ditt hem och i värsta fall orsaka brand. Även om det finns överspänningsskydd så är det säkraste skyddet att dra ur stickproppen.

Vad kan hända om blixten slår ner?

Ett blixtnedslag kan färdas långa sträckor via ledningar och in i en byggnad. Detta innebär att både elprodukter och delar av den fasta anläggningen som är i kontakt med ledningen kan skadas utan att det skett ett blixtnedslag direkt i ditt hem. Om blixten slår ned i ditt hem kan ledningar och elprodukter skadas och börja brinna. Efter ett blixtnedslag bör du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag som ser över din el. Elprodukter som du tror kan ha skadats efter ett åskväder bör kasseras eller ses över av ett elföretag innan de används.

Överspänningsskydd

Du kan låta ett elinstallationsföretag installera ett överspänningsskydd i ditt hem, detta kan skydda dina elprodukter och din elanläggning om överspänning i form av blixtnedslag uppstår. Det är ingen garanti för att säkra dina produkter, det bästa är att dra ur stickproppen.

Vatten leder ström

Undvik vatten när åskan går, blixtnedslag kan färdas långt via vattenledningar. Det är heller ingen bra idé att exempelvis befinna sig i duschen, spabadet eller poolen när det åskar.

Barn och åska

Prata gärna med dina barn om åska, det går till exempel bra att använda sin surfplatta eller mobiltelefon när det åskar, men den får inte laddas i ett vägguttag under tiden. Barnet bör inte sitta vid en dator när åskan går. Dra gärna ur stickproppen för att skydda datorn mot överspänning. Blixten söker sig mot höga punkter vilket innebär att det inte är bra att till exempel klättra i träd, fiska eller flyga med drake.

Checklista

Förebyggande åtgärder

 • Du kan låta ett elinstallationsföretag installera ett överspänningsskydd i ditt hem.
 • Du kan installera åskledare som vid ett blixtnedslag leder strömmen ner i marken.
 • Håll fritt från lättantändlig material runt elcentralen dit blixten anländer först, extra viktigt om elcentralen har installerats i en garderob eller överskåp där även annat förvaras.
 • Är elinstallationerna i ditt hem gamla och behöver förnyas? Rådgör med ett elinstallationsföretag. 
 • Jordfelsbrytare är en billig livförsäkring men kan saknas i äldre hus. Rådgör med din elinstallatör.

När det åskar

 • Dra ur stickpropparna till elektronisk utrustning, dra även ur sladdar till TV-antenn, fast telefon, nätverk och bredband.
 • Använd inte elprodukter med stickproppen i uttaget vid åskväder.
 • Undvik att vara nära eluttag.
 • Det går bra att använda mobiltelefon eller surfplatta men inte ladda under tiden.

Om blixten slagit ned

 • Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.
 • Kontrollera att elektriska produkter fungerar som de ska. Om inte, eller om de låter konstigt eller luktar bränt, kassera dem eller kontakta ett elföretag för bedömning.
 • Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta ett registrerat elinstallationsföretag. Gäller även om jordfelsbrytaren löser ut flera gånger. Det kan finnas risk att brand uppstår.
 • Om fast monterad elutrustning har skadats, anlita ett registrerat elinstallationsföretag för översyn.
Senast granskad: 2024-02-07