Fler vill bli auktoriserad elinstallatör

Intresset för att få en auktorisation som elinstallatör växer. På Elsäkerhetsverkets avdelning som hanterar ansökningar är det full fart med handläggning och bedömningar. Linn Åberg och Ulrica Nordin ser till att allt rullar på.

Elinstallatör är ett reglerat yrke där du behöver uppfylla vissa krav för att kunna få tillträde till yrket och bli godkänd. Bland annat är det för att underlätta så att sökanden inom EU kan bedömas på ett relevant sätt. Sedan hösten 2020 har antalet som söker auktorisation ökat med hela 30 procent.

Ulrica och Linn är de som handlägger alla ansökningar som kommer in till myndigheten. Båda har en bakgrund inom Arbetsförmedlingen, vilket de tycker är en tillgång i rollen som handläggare på Elsäkerhetsverket. Mycket handlar om liknande processer med yrkeskategorier som ska bedömas, utredas och fattas beslut om. Ulrica har även varit med i det stora reformarbetet med nya elsäkerhetslagen där hela företagsregistret skulle byggas upp från grunden.

- Det är viktigt att allt sker på ett rättssäkert sätt. För de som söker från utlandet tar det lite längre tid eftersom vi behöver bedöma om det är en utbildning som ska utredas eller det som motsvarar en auktorisation från ett annat EU-land. Det kräver kontakt med motsvarande myndighet i landet. Vi skickar också utbildningsdokumenten till UHR, Universitet- och högskolerådet, för bedömning, säger Ulrica.

”Trender” under pandemin

Några av ”trenderna” under pandemiåret är att myndigheten ser en minskning av ansökningar om auktorisation från andra EU-länder. Troligt är att minskad rörlighet mellan länderna under pandemin, är en av orsakerna.

- Vi ser också att fler ansökningar totalt sett behöver kompletteras, mestadels det praktiska intygandet. Till exempel att förstå skillnaden mellan olika krav gällande olika auktorisationstyper. Det kan också vara svårt att få tag i arbetsgivare som kan verifiera intyg om man inte jobbat på flera år och arbetsgivaren inte finns kvar, säger Linn.

Så här hanteras ansökan

Att antalet ansökningar ökat så stort under senaste halvåret påverkar naturligtvis arbetet för handläggarna. Nu kommer gruppen att få förstärkning och ska anställa en person till.

På sikt hoppas Elsäkerhetsverket att kunna automatisera ansökningsprocessen och med hjälp av den tekniska utvecklingen underlätta handläggningen.

- Vi ser till att ansökan registreras och att den är betald. Sedan hamnar den i kö för handläggning. Vi kollar om den är komplett det vill säga att det finns styrkta utbildningsmeriter och intyg om praktisk erfarenhet och den ska vara ifylld i en särskild blankett som Elsäkerhetsverket tagit fram. Om kraven uppfylls skickas ett beslut om auktorisation. Är den inte komplett, så efterfrågar vi en komplettering, säger Linn.

Goda framtidsutsikter för jobb

Prognoser från Arbetsförmedlingen visar att yrken inom el och energi är ”heta yrken", på några års sikt. För att bli elektriker väljer man El- och energiprogrammet med en inriktning elteknik. Det är ett yrkesförberedande program och gör att man kan arbeta som elektriker direkt efter gymnasiet. För yrket elinstallatör ska man uppfylla ett krav på utbildning och ett krav på praktisk erfarenhet. Och det finns tre olika auktorisationstyper med olika krav; Fullständig auktorisation A, auktorisation lågspänning AL och begränsad auktorisation B.

- Den som är auktoriserad elinstallatör kan ta rollen som elinstallatör för regelefterlevnad i ett elinstallationsföretag. Och har man en auktorisation kan man också registrera ett eget elinstallationsföretag och är sökbar i Elsäkerhetsverkets register för den som vill ha ett elinstallationsjobb gjort, säger Ulrica.

Vad ser man i installationsbranschen?

Vi frågade Installatörsföretagen som organiserar elinstallatörer och företag, hur det ser ut bland företagen. Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert, ser att det finns ett stadigt ökande intresse att anlita elinstallatör för regelefterlevnad i företag som kanske inte är klassiska elfirmor. Exempelvis inom fastighetsbolag och små industrier behöver man hjälp med egenkontrollprogram och efterlevnad. Det kommer sannolikt att finnas ett stort behov av arbetskraft när pandemin förhoppningsvis ebbar ut och byggandet tar fart igen, menar han:

- Vi upplever att det finns ett ökande intresse för branschen i stort. Jag tror att Elsäkerhetsverkets uppfattning att elinstallatören behövs som en garant för normerad kompetens, inom små företag, är korrekt och har varit mycket lyckad, säger Fredrik.

Han menar också att personer bland annat vill bli elinstallatörer för att få ett bättre CV och bli mer anställningsbara.

- Dessutom tror jag att reformen där utbildningskriterierna ändrades 2014 börjar slå igenom på allvar nu. Det är helt enkelt mer tillgängligt och därmed mer populärt att läsa till elinstallatör, säger Fredrik.

Avsevärt fler män än kvinnor

Att det i första hand är män som söker auktorisation är en utmaning för samhällsutvecklingen. Det är hälften så vanligt bland kvinnliga elektriker som manliga att gå vidare och bli elinstallatör. I Elsäkerhetsverkets register finns 45 000 auktoriserade elinstallatörer men endast 240 är kvinnor, vilket motsvarar mindre än 0,5 procent. Av dessa är endast 20 kvinnor registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga har den roll som ett elinstallationsföretag behöver för att uppfylla elsäkerhetslagen. Trots en stor ökning totalt med ansökningar var det bara 10 kvinnor som sökte auktorisation hos Elsäkerhetsverket förra året.

- Inom installationsbranscherna finns goda framtidsutsikter som borde intressera både unga kvinnor och män. Man undrar ju om den informationen når fram till ungdomarna? Jag tror det behövs mer information i grundskolan så att unga får en bra bild av valmöjligheter, när man speglar yrken inom elbranschen. Det kommer att behövas fler som kan jobba med exempelvis ny teknik, elvägar och infrastruktur inom el, säger Ulrica.

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Senast granskad: 2021-06-17