Ångduschar och bubbelbadkar

Om du ska köpa en ångdusch eller ett bubbelbadkar, tänk på att det ska finnas märkuppgifter.

Dessa märkuppgifter ska finnas med:

  • CE-märke
  • Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke samt postadress
  • Typbeteckning, vilket är en uppgift som entydigt identifierar produkten
  • Effektuppgifter såsom watt, spänning och eventuellt ström.

Till produkten ska det finnas säkerhetsinformation, installationsanvisning och bruksanvisning. Dessa ska vara på svenska.

Hur ska en ångdusch eller ett bubbelbadkar installeras?

Ångdusch och bubbelbadkar ska vara fast installerad. Fast installation får endast utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Alla elektriska produkter i badrum ska sedan år 1988 vara ansluten via en jordfelsbrytare.

Senast granskad: 2024-02-07