Spargris med en grön sladd och kontanter bredvid.

Energisparboxar

När elpriserna är höga blir allt fler medvetna om sin elkonsumtion. En del använder så kallade energisparboxar vilket du kan läsa mer om här.

Hur fungerar de?

I den mån det inte rör sig om rent lurendrejeri, bygger de allra flesta energisparboxar på att kompensera för reaktiv effekt. Det vill säga den effekt som tillförs från elnätet men inte förbrukas, utan orsakar strömmar som belastar elnätet utan att tillföra någon nytta. Reaktiv effekt är ett problem för industrin som måste kompensera för det och som också betalar för det.

Fördjupning: Reaktiv effekt uppstår i installationer med framför allt elmotorer, motorernas lindningar gör att strömmen ”bromsas upp”. Det ställer till det för elnätsägarna som måste kompensera för det på olika sätt, därför tar elnätsägarna betalt för reaktiv effekt av större kunder. Vissa kunder väljer då att kompensera själva genom att installera kondensatorbankar.

Fungerar de?

En energisparbox innehåller oftast någon typ av kondensator som kompenserar för reaktiv effekt. Oavsett om energisparboxen fungerar eller inte så har den ingen inverkan på elförbrukningen i ditt hem eftersom privatkonsumenter inte debiteras för reaktiv effekt. Det påverkar inte den aktiva effekten, som är den som uträttar arbete och det vi betalar för. Kanske fungerar det i länder där även privatkonsumenter debiteras för reaktiv effekt.

Kan de vara farliga?

Eftersom den här typen av produkter i första hand verkar säljas av företag utanför EU löper man risk att köpa en produkt som inte är CE-märkt och inte heller är avsedd för vårt elnät. I vår marknadskontroll ser vi att produkter som säljs direkt till konsumenter från länder utanför EU i högre grad har brister som kan orsaka bränder eller elchock.

Senast granskad: 2024-02-07