Händer utför akut hjärt-lungräddning på man med skjorta.

Vad gör jag vid en elolycka?

Det första du behöver göra om någon har råkat ut för en elolycka är att bryta spänningen. Rör inte huden på den skadade, då kan du själv få ström i dig. Kalla på hjälp och påbörja första hjälpen om det behövs.

Om du befinner dig i en akut situation där någon skadats, eller om du själv råkat ut för en elolycka, behöver du handla snabbt. 

 • Bryt genast spänningen. Strömkällan kan vara ett eluttag eller en elprodukt, om den är kopplad till ett eluttag. Du kan också stänga av huvudströmbrytaren.
 • Om du inte kan bryta spänningen, använd ett föremål som inte leder ström för att få bort personen från strömkällan, eller dra i personens kläder. Rör inte huden på den skadade personen, då kan du själv få ström i dig.  
 • Kontrollera den skadades tillstånd, särskilt hjärtslag och andning. 
 • Tillkalla hjälp från omgivningen eller ring 112. 
 • Starta hjärt-lungräddning om det behövs.

När ska jag ringa 112?

Om olyckan är allvarlig ska du genast ringa 112. Det gäller om den skadade personen:

 • har svårt att andas eller inte andas alls.
 • har oregelbunden puls eller ingen puls.
 • har kramper.
 • har tecken på nervskador, till exempel förlamning.
 • har brännskador.
 • har varit eller är medvetslös eller omtöcknad.
 • har en pacemaker eller implanterbar defibrillator, så kallad ICD.

Kontakta alltid sjukvården

Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Uppsök därför alltid sjukvården om du har:

 • fått ström genom kroppen
 • fastnat en kortare stund vid strömkällan
 • träffats av en ljusbåge
 • råkat ut för blixtnedslag.

Kontakta sjukvården även om olyckan inte verkar så allvarlig och berätta att den är orsakad av el. Var påstridig om du inte får hjälp. Även vid mindre strömgenomgång är det viktigt att bli undersökt ordentligt och att få skadan införd i sjukjournalen. Skadorna kan nämligen visa sig först senare i livet.

LÄS MER: Att få ström genom kroppen

Om du får en lättare elstöt

Lättare elstötar är oftast ofarliga, även om de kan kännas obehagliga. Kanske har du råkat nudda ett elstängsel eller fått en stöt av en elprodukt efter att ha dragit ur stickkontakten? Då kan det sticka och göra ont där du fick stöten. I dessa fall behöver du oftast inte kontakta sjukvården. Besvären brukar gå över av sig själv. Om du är osäker kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 för att få hjälp att bedöma symtomen.

Om du upptäcker en nedfallen elledning

Om du upptäcker en elledning som har fallit ner på marken är det viktigt att inte gå för nära. Elledningen och marken runt omkring kan leda ström. Ibland kan strömmen sprida sig flera meter i marken. Strömmen kan också hoppa i luften, en så kallad ljusbåge, och ljusbågen kan träffa dig om du är tillräckligt nära. 

Ring alltid 112 och berätta att en elledning har fallit till marken så att skadan kan åtgärdas snarast möjligt.

Ladda ner eller beställ våra trycksaker om elolyckor

Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om elolyckor, vår så kallade elolycksfallsrapport. I broschyren "Vägledning vid elolycka" hittar du mer information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du kan även beställa vår elolycksfallsaffisch och vårt fickkort med information om vad du ska göra vid en olycka.

Mer information

Senast granskad: 2021-05-10