Villafasad i skymning med utebelysning.

Belysning utomhus

Inför mörka kvällar tänder många sina utebelysningar. Men kom ihåg att el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. Se därför till att din utomhusbelysning är anpassad för utomhusbruk.

För att undvika olyckor och skador ska belysningen vara säker. Som ägare eller nyttjare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt. Du är även ansvarig för att produkter ansluts och används på ett säkert sätt. Detta gäller även för elektriska produkter som du installerar eller placerar i din trädgård.

Tänk på att fasta installationer av utomhusbelysning, med några få undantag, måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag. Om du är osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag.

Belysningen ska anslutas till jordade uttag utomhus

Dekorationsbelysningar på balkonger och terrasser får inte anslutas till uttag inomhus. Tänk på att ansluta alla dekorationer till jordade uttag och att skydda sladdarna mot klämskador. Även skarvsladdar ska vara jordade. Om uttagen utomhus saknar jordfelsbrytare kan du komplettera med en flyttbar brytare och på så sätt höja säkerheten. Kontrollera också att belysningen verkligen av avsedd för utomhusbruk.

Kontrollera märkning

De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Belysning för utomhusbruk ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror där 68 är det högsta värdet. En flyttbar trädgårdsprodukt som exempelvis en ljusslinga ska vara märkt med lägst IP 44. Saknar produkten IP-beteckning ska du inte använda den utomhus, sannolikheten är då stor att den är gjord för inomhusbruk.

Medföljande bruksanvisning ska vara på svenska. Om inte, kontakta stället du köpte belysningen på och be om en bruksanvisning på svenska.

Jordfelsbrytare

All utomhusbelysning och andra produkter som används utomhus bör vara anslutna till en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon skadas av ström. Matas inte utomhusuttaget via en jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare för utomhusbruk. Se till att kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret.

Jordfelsbrytare - din säkerhet

Tips för ökad elsäkerhet

Kontrollera att skarvsladdar som används utomhus är jordade och har rätt IP-beteckning. Använd inte apparater avsedda för inomhusbruk utomhus.

Oavsett om belysningen gäller för utomhus- eller inomhusbruk ska du kontrollera att sladdar och stickkontakter är hela innan du monterar belysningen. När du byter ut en gammal glödlampa ska du ersätta den med en som har samma form och spänning som den gamla.

Mer information

Senast granskad: 2024-02-07