Frågetecken står på ett trägolv och lutar mot en vägg.

Vanliga frågor om störningsfri el

Här hittar du som privatperson svar på vanliga frågor om EMC och störningsfri el. Du kan även själv ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

Tecknad symbol med frågetecken i pratbubbla.

Var skickar jag min fråga?

Har du en fråga till oss? Använd vårt webbformulär för att få snabbast möjliga svar från någon av våra medarbetare. 

Till webbformuläret (Ställ en fråga)

Vanliga frågor om EMC

 • Förkortningen EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. EMC handlar om att elektronik inte ska störa, eller bli störd av, annan elektronik. Sakerna ska fungera tillsammans helt enkelt. All elektronik kan sända ut radiovågor på olika frekvenser som kan skapa störningar på annan elektronik så som radio och mobiltelefoni.

 • Problem med EMC kan orsakas av fel i konstruktionen eller tillverkningen av produkten, att den håller dålig kvalitet eller att produkten åldras. Det kan även hända att produkten inte är tillräckligt tålig för den miljö där den används. Även bristande elinstallationsarbete kan orsaka EMC-problem. Gemensamt är att ansvaret för störningarna vanligtvis ligger hos ägaren av den produkt eller den elanläggning som ger upphov till störningarna. 

 • Elektromagnetiska störningar kan vara svåra att upptäcka. Säg att du misstänker att det är solcellerna på grannens tak som stör din uppkoppling och gör det segt att ladda ned filer till din dator eller telefon. Först och främst kommer det inte alltid vara seg uppkoppling då solen inte alltid lyser. Det kan också vara så att den långsamma hastigheten maskeras då telefonen kan buffra data i vissa fall. Det kan också vara så att en telefon fungerar ypperligt medan en annan telefon intill påverkas av störningar för att de inte använder samma frekvensområde.

  Det viktiga är att känna till vad EMC är och att vara vaksam om en produkt börjar bete sig konstigt. Om din drönare plötsligt störtar från klar himmel kan du alltid undersöka om det beror på EMC - det behöver alltså inte vara drönaren i sig som inte fungerar.

 • Som privatperson är du själv ansvarig för att dina elprodukter och din elanläggning inte stör andra apparater och utrustningar. För att undvika att störningsproblem uppstår finns det lagar och regler som tillverkare och elinstallationsföretag måste följa. EMC-reglerna gäller i princip alla produkter och system som innehåller elektronik, alltså allt som kan ge upphov till störningar eller kan påverkas av störningar. Men det är fortfarande du som är ansvarig om till exempel solcellerna på ditt tak orsakar radiostörningar.

 • Problem med EMC kan vara svåra att upptäcka, särskilt eftersom det kanske inte ens är du själv som drabbas utan din närmaste omgivning. Det viktiga är att du känner till att fenomenet finns och att du är vaksam om en produkt börjar bete sig konstigt. Andra saker du kan göra för att undvika att du själv och andra drabbas av störningsproblem är:

  - Kontrollera alltid dina elektriska produkter innan du köper dem. Titta extra noga efter CE-märket. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller EU:s bestämmelser och säkerhetskrav, vilket bland annat innefattar att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter.

  - Följ alltid tillverkarens anvisningar om hur produkten ska installeras och användas. Om produkten ändå beter sig märkligt tillsammans med andra produkter kan det bero på att något faktiskt är fel.

  - Ställ krav på ditt elinstallationsföretag. Problem med EMC kan uppstå om elinstallationer inte görs på rätt sätt.

  Checklista för störningsfri el

 • Det är inte solcellerna i sig, utan det är delar av utrustningen som kan störa, som exempelvis optimerare eller växelriktare. Störningarna kan sen förstärkas av kablar som ibland lagts i ett mönster som gör att de fungerar som antenner på vissa frekvenser.

  LÄS MER: Solceller som stör

 • Om du misstänker att störningen kommer från en elektrisk produkt eller utrustning, ska du göra en anmälan till oss på Elsäkerhetsverket. Störningar från radiosändare anmäls till PTS (Post- och telestyrelsen). Om du inte vet vad som orsakar störningen kan du välja att anmäla till oss eller till PTS. Utredningen får sedan visa vilken myndighet som tar hand om ärendet.

  Det är ofta ett detektivarbete att avslöja störkällan och därför är alla ledtrådar viktiga. Vårt arbete underlättas avsevärt om du gör en så utförlig anmälan som möjligt. Beskriv störningen så noga du kan (frekvensområde, karaktär, tidpunkt med mera). Bifoga gärna en ljudfil. Om en störning täcker stora frekvensområden så lyssna över hela frekvensområdet och kolla om störningen upprepas med jämna frekvensmellanrum. Det går också snabbare att hantera ditt ärende om du har möjlighet att på egen hand söka störkällan, eller i alla fall försöka komma fram till ungefär var den finns. 

  Tänk på att det kan vara svårt att komma tillrätta med störningar om källan finns i en privatbostad, eftersom vi inte har lagstöd för att gå in där.

 • Ja. Elektronik som är avsedd att användas inom industrin ska inte installeras i bostäder, då produkterna kan ge upphov till olika typer av störningar. Det finns två klasser som anger hur mycket elektromagnetiska störningar en produkt avger, klass A och klass B.

  Tyngre industrier, till exempel pappersbruk eller stålverk, är inte lika känsliga för störningar som till exempel bostäder. Här finns en större medvetenhet om att störningar finns och inte alltid kan undvikas. Produkter för industrin är utförda enligt klass A.

  Bostäder, men även kontor, butiker och liknande, är miljöer som är mer känsliga för störningar. Här ska man välja produkter utförda enligt klass B.

  Du som anläggningsinnehavare är den som har ansvaret för att rätt produkter hamnar på rätt plats i din elanläggning.

Senast granskad: 2022-11-22