Tänd bordslampa på ett bord i mörkt rum.

Krav och märkning på elprodukter

Elektriska produkter som säljs inom Sverige och EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör ihop med den märkning som finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven uppfylls.

För att en elprodukt ska få säljas på den svenska marknaden måste den vara gjord för att användas i Sverige. Flera av de krav som ställs på produkter har också med märkning att göra. En del märkningar är obligatoriska medan andra är frivilliga. Gemensamt är att de ska ge dig som innehavare viktig information om produkten och dess tillverkare. Om produkten är väldigt liten kan det finnas möjlighet att ha märkningen på förpackningen istället.

Krav på elprodukter

Enligt gällande produktregler ska en elektrisk produkt alltid:

  • vara CE-märkt
  • vara märkt med typbeteckning eller modellbeteckning (identifiering av produkten)
  • vara märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)
  • vara märkt med tillverkarens namn och postadress
  • vara märkt med importörens namn och postadress (om tillverkaren inte finns inom EU/EES)
  • ha en svensk stickpropp
  • ha en bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska

Undvik egen import om du inte uppfyller kraven

Produkter som importeras för eget bruk måste uppfylla samma säkerhetskrav som gäller för produkter från de företag som importerar för att sälja. Om du importerar för eget bruk måste du alltså själv säkerställa att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter och att produkten uppfyller gällande krav och är säker att använda i Sverige. Om du inte kan säkerställa det här ska du inte själv importera produkter.

LÄS MER: Köpa elprodukter

CE-märket

En elprodukt som du köper inom Europa ska vara CE-märkt. Det är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CE-märkta.

LÄS MER: CE-märket på elprodukter

Säkerhetsrelaterad märkning

Det ska också finnas angivet för vilken spänning produkten är avsedd för till exempel 230 V~50 Hz och max effekt i watt. I vissa fall ska även en skyddsklass mot fukt och damm anges, så kallad IP-klass. Om produkten till exempel är avsedd för utomhusbruk ska det framgå av bruksanvisningen och produkten ska vara märkt med rätt IP-klass.

På produkten finns ibland en fyrkant med en mindre fyrkant inuti. Denna märkning står för att produkten är dubbelisolerad, det vill säga av isolationsklass II, och har ofta en platt stickpropp.

LÄS MER: IP-klasser för märkning av fuktskydd

Ekodesign och energimärkning

Ekodesignkrav innebär att produkten måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU. Energimärkningskrav å andra sidan gör tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och ger kunden möjlighet att göra aktiva val. För mer information om ekodesign och energimärkning se Energimyndighetens webbplats.

Certifieringsmärken

För att öka trovärdigheten för produktens säkerhet väljer många tillverkare att göra en tredjepartscertifiering, som ett komplement till sin CE-märkning. Det innebär att en oberoende part intygar att produkten överensstämmer med vissa specifika krav. Ett exempel är S-märket, som betyder att produkten är provad och certifierad av svenska Intertek Semko AB. Det finns även andra liknande certifieringsmärken. Om du är osäker på vad märkningen betyder kan du ta kontakt med den du köpt produkten av.

Senast granskad: 2024-02-07