Insidan av en torktumlare.

Vad är en elektrisk produkt?

En elektrisk produkt är en apparat, anordning eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el. En elprodukt kan till exempel vara en torktumlare, lampa, matberedare eller mobilladdare.

Elektriska produkter kan lite förenklat delas upp i fyra grupper:

  • Produkter som blir en del av elanläggningen efter installation, bland annat det vi kallar för elinstallationsmateriel.
  • Produkter som är fast anslutna till elanläggningen.
  • Produkter som ansluts med stickpropp.
  • Produkter med eget batteri eller annan elektrisk kraftkälla.

Till elprodukter räknas alltså inte bara produkter som behöver ström från antingen vägguttag eller batterier för att fungera. Hit hör även de elektriska komponenter som en elprodukt består av, till exempel stickpropp eller strömbrytare. Alla elanläggningar är också uppbyggda av olika typer av elprodukter, exempelvis installationskablar, dosor, säkringar och jordfelsbrytare.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-02-07