Illustration över en upplyst stad med vatten och vindkraftverk i bakgrunden.

Beställa elinstallationstjänster

Ska du köpa eller beställa elinstallationstjänster? Då gäller det att du har koll på att de elinstallationsföretag som du anlitar finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enklast via vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Som beställare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister. De företag som har registrerat sig hos oss uppfyller vissa grundläggande krav. De har åtagit sig att följa de lagar och regler för elinstallationsarbete som finns och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Det ger dig som beställare en grundtrygghet.

Det är också viktigt att du har koll på att företaget du vill anlita är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Även denna information hittar du i e-tjänsten Kolla elföretaget. Om elinstallationen till exempel ska utföras i en offentlig miljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen "Allmänna och offentliga utrymmen".

LÄS MER: De olika verksamhetstyperna

Förstoringsglas med företagsbil i mitten.

Kolla elföretaget

I vår söktjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Till Kollaelföretaget.se

Tänk på detta när du beställer elinstallationstjänster

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.
  • Be företaget visa upp sitt egenkontrollprogram. Alla registrerade elinstallationsföretag ska ha ett sådant dokument, som bland annat beskriver företagets organisation, vilka kompetenser de har och vilka typer av arbeten de får utföra.
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning.
  • Om företaget saknas i vårt register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

LÄS MER: Jämför anbud och skriv avtal

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. 

När något går fel

Om du anlitar ett elinstallationsföretag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan vi sedan agera mot elinstallationsföretaget.

Senast granskad: 2022-11-16