Två personer diskuterar diagram på en skärm.

Korta fakta om Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverket arbetar vi för hög elsäkerhet och för att elektriska produkter inte ska störa varandra, så kallad EMC. På denna sida kan du ta del av vårt arbete i form av korta fakta och siffror.

För att nå vår vision om trygg och störningsfri el, arbetar vi bland annat med tillsyn och kontroll av elanläggningar, elinstallationsföretag och elektriska produkter. Vi utfärdar föreskrifter, handlägger auktorisationsansökningar och ansvarar för registreringen av elföretag. Vi hjälper också till vid utredningar av elolyckor och elbränder, och svarar på frågor från medborgarna. 

LÄS MER: Vad Elsäkerhetsverket arbetar med

Siffror och fakta 2023

Standardisering och normgivning

Elsäkerhetsverket har deltagit i standardiseringsarbetet inom 13 tekniska kommittéer och under året har 122 nya eller reviderade standarder fastställts.
Under året har Elsäkerhetsverkets engagemang riktats mot kommittéerna Installationsmateriel (TK 23), Säkerhet hos elektriska hushållsapparater (TK 61), Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock (TK 64), Systemkonstruktion och isolationskoordination av högspänningsinstallationer (TK 99) samt Säkerhet vid arbete – metoder, verktyg och materiel (TK 78).

Tillsyn av elanläggningar och elinstallationsföretag

Varje år tillsynar våra elinspektörer en rad elanläggningar, elinstallationsföretag och elinstallatörer runt om i Sverige. Under 2023 avslutades 497 tillsynsärenden. 372 av dessa var tillsyn av elinstallationsföretag. Totalt 162 ärenden ledde till föreläggande och vite. 

Elsäkerhetsverket har under 2023 bedrivit tematiskt tillsynsarbete inom följande teman:

 • Campingplatser
 • Småbåtshamnar
 • Oregistrerade elföretag
 • Tidigt registrerade elföretag

Andra fokusområden har varit:

 • Utrett möjligheten att införa vissa undantag för produkter som är avsedda att användas för militära ändamål
 • Elsäkerhetsverket lanserade en ny e-tjänst för att anmäla en störande elanläggning eller elprodukt under 2023. Under 2023 har ett 40-tal ärenden anmälts in via e-tjänsten

Kontroll av elektriska produkter

I vårt uppdrag ingår att kontrollera att elprodukter som finns på marknaden är säkra att använda. Efterlevs inte reglerna kan vi utfärda försäljningsförbud. Under 2023 kontrollerade vi 385 produkter. Totalt 266 produkter har slutat säljas eller stoppats vid import till följd av marknadskontrollen.

Projekt under året har bland annat innefattat laddboxar, luftvärmepumpar och LED-lysrör.

Auktorisationshandläggning

Det krävs en auktorisation för att få arbeta som elinstallatör. Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om auktorisation. Under 2023 inkom 1 249 sådana ansökningar och av dessa beviljades 1 059 stycken. Vid årsskiftet 2023/2024 fanns 47 877 auktoriserade elinstallatörer varav 290 är kvinnor.

Företagsregistrering

Alla elinstallationsföretag som utför arbete på annan anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. I slutet av 2023 fanns 15 481 aktiva elföretag i vårt företagsregister. 

Utredning av elolyckor

Under 2023 har 299 elolycksfall bland elyrkespersoner kommit myndigheten till kännedom. Två elyrkespersoner omkom under 2023 till följd av elolyckor.

Frågor från medborgarna

Under 2023 besvarades 3 176 skriftliga frågor från medborgarna.

Kommunikation

 • Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev har vid utgången av 2023 19 500 prenumeranter
 • Kopplasäkert.se har 99 970 besök och drygt 1,6 miljoner har exponerats för digitala kampanjer
 • Kolla elföretaget har cirka 14 442 sökningar varje månad
 • 73 900 publikationer har laddats ned
 • Myndigheten arbetar med LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
 • Webbplatsen har haft cirka 934 700 unika besökare
 • Spridning via medierna med cirka 1 miljard potentiella läsare
 • Olika digitala seminarier har också anordnats under 2023
Senast granskad: 2024-05-16