Workman in uniform mounting ceramic tiles on the balcony at the construction site

Säker el utomhus

Ström leds bättre i fuktiga miljöer än i torra. Var därför uppmärksam när du är utomhus och använd bara uttag, sladdar och elektriska verktyg som är anpassade för utomhusbruk. Här får du tips om vad du behöver tänka på.

Större krav på uttag och sladdar

Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare. Du kan även komplettera gamla uttag med portabla jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Glöm inte att regelbundet testa att din jordfelsbrytare fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen.

Tänk på att aldrig ansluta apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som du ska använda ute, till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda skarvsladd, se till att den är jordad och avsedd för utomhusbruk och att den ansluts till ett jordat uttag. Skydda sladdarna mot klämskador.

Kontrollera att elprodukten är gjord för utomhusbruk

Ska du använda en elprodukt utomhus? Då ska det i bruksanvisningen stå att den är avsedd för det och hålla rätt så kallad IP-klass (se nedan). Detta gäller även för belysning och skarvsladdar. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk bör du undvika att ta ut den eftersom den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Se också till att du inte använder eller förvarar elprodukter ute när det regnar eller är fuktigt. På en elprodukt som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt.

Speciell märkning för fuktskydd

Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med beteckningarna:

 • IPXI = Droppskyddat
 • IPX3 = Strilsäkert 
 • IPX4 = Sköljtätt

Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror. Det är den andra siffran som anger skydd mot fukt. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm. Ju högre siffror desto bättre är skyddet. Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X. Se till att alla dina utomhusprodukter även är CE-märkta.

Handverktyg är inte alltid fuktskyddade

Det finns handverktyg som är avsedda för utomhusbruk, men som ändå inte är fuktskyddade. Det gäller till exempel häcksaxar och borrmaskiner. Dessa verktyg bör därför användas ute bara när det inte regnar eller är fuktigt. Se också till att du aldrig är barfota när du arbetar med elapparater ute. Att ta i ett produkthölje som blivit spänningsförande samtidigt som du är i kontakt med jord är livsfarligt!

Andra skyldigheter, tips och råd

 • För fasta nyinstallationer gäller samma regler utomhus som inomhus. Du måste alltså anlita ett registrerat elinstallationsföretag för att till exempel sätta upp ett nytt vägguttag.
 • När du ska installera belysning utomhus i fuktig miljö ställs höga krav på materiel och installation. Kontakta ett elföretag som gör installationen åt dig.
 • Sol, vind, vatten och olika temperaturer kan med tiden göra en kabel farlig att använda. Kontrollera därför att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel. Utrustning som legat länge i ett förråd kan ha fått skador som kan orsaka fara. Vid fel eller brister, kontakta en fackman för reparation eller kassera produkten.
 • Anslut bara elprodukten för utomhusbruk under den tid du använder den. Dra till exempel ur sladden till elgrillen när du har grillat klart. Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.
 • Anslut motorvärmaren till ett jordat uttag utomhus. Om den ansluts till ett ojordat uttag inomhus kan hela bilen bli strömförande om ett fel skulle uppstå. Se till att aldrig lämna sladden till motorvärmaren inkopplad till uttaget när den inte används. Förvara sladden i bilen eller i garaget. 
 • El och vatten kan vara en farlig kombination. För att din pool utomhus ska vara säker är det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.
 • Se till att ta bort alla lösa elkablar när gräsmattan ska klippas. Om gräsklipparen är eldriven är det viktigt att du kontrollerar var anslutningskabeln är så att denna inte klipps av.
 • Om åskan går är det enklaste skyddet att dra ur stickproppen. Överspänningsskydd som du placerar mellan uttag och stickpropp kan hjälpa till viss del, men är inget fullgott skydd. Glöm inte att blixten även kan gå via telefon- och antennuttag. Är du utomhus ska du inte använda några elprodukter vid åska.
Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-02-07