Lysande glödlampor i olika former hänger ned från tak.

Bevaka försäljningsförbud

Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket ungefär 400 produkter varav cirka 30 procent får försäljningsförbud.

Försäljningsförbud kan kombineras med krav på återtagande från återförsäljare, vilket innebär att tillverkaren/importören ska ta tillbaka levererade produkter från sina återförsäljare.

Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försäljningsförbud med ett återtagande från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att informera konsumenten om hur återtagandet av produkten kommer att gå till.

Om en tillverkare, importör eller återförsäljare upptäcker att de produkter som de tillhandahållit inte är säkra eller avger störningar kan dessa även återkallas frivilligt. 

Senast granskad: 2024-01-15