Förstoringsglas ligger ovanpå blandade bokstäver i trä.

Vad betyder orden?

Det är inte alltid helt enkelt att hänga med i begreppen kring lagar och regler. På denna sida förklarar vi några av de vanligaste orden som vi ofta använder.

Fulltext eller fulltextversion

En fulltextversion innehåller alla gällande regler för de aktuella föreskrifterna samlade i ett dokument. Det kan antingen handla om grundföreskrifter eller en konsoliderad version.

Grundföreskrifter

Helt nya föreskrifter kallas för grundföreskrifter. Det är den ursprungliga versionen av föreskrifterna. De gäller i sin helhet om de inte ändras eller rättas.

Ändringsföreskrifter

Ibland måste reglerna i föreskrifter ändras eller kompletteras. Då ger vi ut ändringsföreskrifter. Ändringsföreskrifterna innehåller bara själva ändringarna.

Konsoliderad version

En konsoliderad version består av grundföreskrifterna tillsammans med ändringar och kompletteringar från ändringsföreskrifterna. Den konsoliderade versionen sammanställs endast i informationssyfte och kan inte användas i rättssammanhang.

Författningar

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Riksdagen utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Föreskrifter

Föreskrifter är bindande regler som gäller generellt. För att en myndighet ska kunna utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande från regeringen.

Allmänna råd

Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd är inte bindande.

Författningssamling

En lista över alla våra gällande föreskrifter och allmänna råd.

Rättelse

Ibland kan fel upptäckas i föreskrifter. Då tar vi fram en rättelse som beskriver hur den korrekta texten ska lyda.

Senast granskad: 2022-12-01