En person fönar håret på en annan.

Fakta om försäljningsförbud

Varje år kontrollerar Elsäkerhetsverket omkring 400 produkter varav 30 procent får försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud innebär bland annat att den som importerar den aktuella produkten inte längre får sälja den.

Den svenska marknaden för elektrisk materiel omfattar omkring 100 000 olika produkttyper. Elsäkerhetsverket tar varje år ställning till omkring 6 000 produkter genom sin marknadskontroll. Närmare 30 procent av de cirka 400 produkter som går vidare för att testas har så allvarliga brister att de får försäljningsförbud. 

Försäljningsförbud med återkallelse

Försäljningsförbud kan kombineras med krav på återkallelse från återförsäljare, vilket innebär att importören ska ta tillbaka levererade produkter från sina återförsäljare. Om en produkt har så allvarliga brister att den är direkt farlig vid användning tas ett beslut om försäljningsförbud med återkallelse från konsument. Den ansvarige för produkten ska då se till att informera konsumenten om hur återkallelsen av produkten kommer att gå till.

Frivilliga åtgärder

Om en tillverkare, importör eller återförsäljare upptäcker att de produkter som de tillhandahåller inte är säkra eller avger störningar, kan dessa återkallas frivilligt. Bland våra försäljningsförbud hittar du därför även ärenden där den ekonomiska aktören har valt att göra en frivillig åtgärd, till exempel att återkalla en såld produkt. Åtgärden kan antingen vara en överenskommelse mellan Elsäkerhetsverket och tillverkaren, importören eller återförsäljaren, en så kallad "godtagbar frivillig åtgärd", eller ett helt frivilligt initiativ från tillverkaren eller säljaren.

Försäljningsförbud och farliga produkter i Europa

De försäljningsförbud som Elsäkerhetsverket utfärdar hittar du här på vår webbplats.

Du kan också söka efter produkter i ICSMS, en europeisk databas över marknadskontrollerade produkter. Sök produkter i ICSMS.

Du kan dessutom söka efter produkter i RAPEX. Där listas de riktigt farliga produkterna, som även återkallats. Sök produkter i RAPEX.

Senast granskad: 2020-04-17