Område 3 - Använda elektriska produkter på ett säkert sätt

Vad ska man göra om batteriet i datorn börjar svälla och ryka? Hur laddar du säkert? Vad gör man med trasiga elprodukter?

Titta på filmen "Shoppa och använda elektriska produkter"

Tid: 5 minuter

Lärarhandledning (pdf, 1,5 MB) - Innehåller även elevuppgifter

Diskussionsfrågor 

 • Har du sett/märkt någon elektrisk produkt som har gått sönder? Vad och hur märkte du det?
 • Vad ska man göra om ett batteri börjar brinna?
 • Varför kan ett batteri svälla och vad ska man göra om det händer?
 • Vilka platser är bra och vilka är dåliga att ladda sina elektriska produkter på?
 • Vad tror du är det vanligaste felet människor gör när de laddar sina elektriska produkter?
 • Vad känner du till för elektriska produkter som är vanliga att ladda?
 • Har du exempel på elektriska produkter som blir varma?
 • Vad ska man göra om t ex brödet fastnar i brödrosten?
 • Vad ska du göra om det börjar ryka eller brinna i ett eluttag?
 • Vad kan hända om du kopplar in för många prylar i en grendosa/ skarvsladd/förlängningssladd?

Begrepp och förklaringar

 • Med en laddare kan du fylla på batteriet i till exempel en mobiltelefon.

 • Kontakt som sätts in i uttag.

 • Ett batteri kan lagra energi och sedan avge den i form av elektricitet när ström behövs. Till exempel kan batteriet ge ström till en elsparkcykel.

 • En elektrisk produkt producerar, överför, använder eller förbrukar el. Det kan till exempel vara en spis, lampa, hårtork eller mobilladdare.

 • Para ihop

  (Arbetsbladen finns i lärarhandledningen.)

  Övning där eleven ska para ihop olika begrepp med rätt förklaringar. Skriv ut det arbetsblad som finns till denna uppgift. Arbetsbladet innehåller kort med ord och bild (som ett memory med ordet på ett kort och förklaringen eller en bild på ett annat. Para ihop korten två och två).

  Tips!

  Övningen kan anpassas utifrån elevens nivå genom att använda orden i olika sammanhang.

  • Gör fler ordkort. Använd ord som kommer upp under diskussionsfrågorna eller andra ord som har med elektricitet och elsäkerhet att göra.
  • Skriv upp begrepp och förklaringar. Låt eleverna dra streck mellan de ord och förklaringar som hör ihop.
  • Skriv meningar med orden. Ta hjälp av begrepp och förklaringar som ni tagit fram.

  Sant eller falskt

  Övning tillsammans med hela klassen. Läraren ställer påståenden och eleverna svarar sant eller falskt.

  Exempel på frågor:

  • Ska man ladda mobilen i sängen?
  • Stoppa fingrarna i brödrosten när brödet fastnat?
  • Ladda elskotern på natten i hallen?

  Framtidsuppgift

  Hur tror du det kommer se ut i framtiden? Eleven gör en berättelse om en säker elprodukt som ännu inte är uppfunnen. För den här uppgiften har vi tagit fram mallar som stöd så att det blir mer lustfyllt och enklare att komma igång för eleverna.

  Gör en serie

  Gör en serie om säker/osäker elanvändning. För den här uppgiften har vi tagit fram en mall med rutor och rubrik som stöd så det blir enklare för elever att komma igång.

  Senast granskad: 2024-01-11